Arxiv
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/93/13-17

Şəbnəm Cəfərova 

Bakı Dövlət Universiteti

doktorant

[email protected]


YENİYETMƏLƏRDƏ OYUN ASILILIĞI ZAMANI YARANAN 

SOSİAL-PSİXOLOJİ DƏYİŞİKLİKLƏR


Xülasə

Son dövrlərdə insanlar arasında xüsusilədə, yeniyetmələrdə oyuna qarşı marağın artması müşahidə edilir. Burada müxtəlif səbəblər rol oynayır, bunlar içərisində uşaqların nəzarətsiz qalmaları, real həyatda dostluq münasibətlərinin az olması, özünü təsdiq etmək  və s. kimi faktorları sadalamaq mümkündür. Bəzən yeniyetmələr oyun olmaqla asudə vaxtlarını daha yaxşı dəyərləndirdiklərini ifadə edirlər. Təbii ki, bütün bunlar sonrada yeniyetmələrdə internetə, oyuna olan marağı artırmaqla məhdudlaşmayıb, asıllıq halını yaradır. Bu sahədə aparılmış tədqiqatlarda əsasən oğlanlarda qızlara nisbətən daha olduğunu göstərir. Eyni zamanda, işin profilaktikasını həyata keçirən zaman, yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasını vacib edir. 

Açar sözlər: yeniyetmə, internet, oyun, oyun asıllığının profilaktikası, psixo-sosial faktorlar


Shabnam Jafarova

Baku State University

PhD student

[email protected]


Socio-psychological changes occurring in teenage gaming dependence


Abstract 

Recently, there has been an increase in interest in the game among people, especially among teenagers. Various reasons play a role here, including leaving children unattended, few friendships in real life, self-affirmation, etc. factors such as Sometimes teenagers say that they value their free time more by playing. Of course, all this is not limited to increasing interest in the Internet and games among teenagers, but creates a state of addiction. Studies done in this area show that it is more common in boys than in girls. At the same time, it is important to take into account age characteristics when carrying out preventive work. 

Keywords: teenager, internet, game, gambling addiction prevention, psychosocial factors

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [394,82 Kb] (yüklənib: 26)


Baxış: 59
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]