Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/98/13-18

Əlöysəd Əsgərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Bəsti Novruzova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

[email protected]


PORTFEL İNVESTİSİYALARININ NÖVLƏRİ VƏ İNFLYASİYA PROBLEMLƏRİ


Xülasə

Ölkədə səhm və istiqrazların maliyyə aktivləri kimi təhlilində istehsal təlabatının yaradılması təhlil edilib. Azərbaycanda investisiya portfelinin diversifikasiyasının reallaşdırılmasında hazırkı vəziyyəti arşdırılıb. Qarşılıqlı pay investisiya fondlarının strukturunun yaradılmasında investisiyanın vəziyyəti təhlil edilib. Aktivlərin gəlirlilik norması və arbitraj əmsalları göstərilib. Azərbaycanda  investisiyaların səmərəlilik göstəricilərindən istifadə təhlil edilib. İnflyasiyanın təsiri məsələlərində maliyyə sisteminin vəziyyəti araşdırılıb. Portfel investisiyanın əsas xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir.

Açar sözlər: səhm, istiqrazlar, pay investisiyaları, arbitiraj əmsalları, investisiyanın səmərəliliyi, investisiyanın iqtisadi mahiyyəti, gəlirlilik əmsalı


Aloysad Asgarov

Azerbaijan State Agrarian University

PhD in economics

[email protected]

Basti Novruzova

Azerbaijan State Agrarian University

[email protected]


Types of portfolio investments and inflation problems


Abstract

When analyzing stocks and bonds as financial assets in the country, the creation of industrial demand was analyzed. The current situation in the implementation of diversification of the investment portfolio in Azerbaijan was studied. The rate of return on assets and arbitrage coefficients are indicated. The use of investment efficiency indicators in Azerbaijan is analyzed. The state of the financial system was examined from the point of view of the influence of inflation. The main characteristics of portfolio investment are analyzed.

Keywords: shares, bonds, mutual investments, arbitrage coefficients, investment efficiency, economic nature of investments, profitability ratio


MƏQALƏNİ YÜKLƏ [525,35 Kb] (yüklənib: 30)


Baxış: 73
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]