Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/98/47-54

Samir Əlizadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

[email protected]


RƏQƏMSAL MARKETİNQDƏ SÜNİ İNTELLEKTİN ROLU VƏ TƏTBİQİ


Xülasə

Bu məqalədə marketinqdə süni intellekt (Sİ) texnologiyalarının tətbiqi müzakirə olunur.  Süni intellekt texnologiyaları müştərilərə xüsusi, fərdiləşdirilmiş təkliflər təqdim etməklə marketinq strategiyalarının təkmilləşdirilməsində və müştəri məmnunluğunun artırılmasında mühüm rol oynayır. Məqalədə müştəri seqmentasiyası, fərdiləşdirilmiş reklam, proqnozlaşdırıcı analitika, çatbotlar və tövsiyə sistemləri daxil olmaqla, süni intellekt texnologiyalarının əsas tətbiqləri haqqında ətraflı məlumat verilir.  Zənn edirəm ki, marketoloqlar süni intellekt texnologiyalarından istifadənin tərəfdarı olmalıdırlar və süni intellektin daha çox müştəri cəlb etmək, müştəri hədəfləməsini yaxşılaşdırmaq və marketinq kampaniyalarını optimallaşdırmaq potensialını aşkara çıxarmalıdırlar. Süni intellekt texnologiyalarının marketinqdə tətbiqi müəssisələr üçün daha əsaslı qərarların verilməsi, fərdiləşmiş kampaniyaların yaradılması, həmçinin xərcləri azaltmağa imkan verir. 

Açar sözlər: süni intellekt, maşın öyrənməsi, çatbotlar, proqnozlaşdırıcı analitika, rəqəmsal marketinq, dərin öyrənmə


Samir Alizada 

Azerbaijan State University of Economics (UNEC)

[email protected]


The role and application of artificial intelligence in digital marketing


Abstract

This article discusses the application of artificial intelligence (AI) technologies in marketing. Artificial intelligence technologies play an important role in improving marketing strategies and increasing customer satisfaction by providing customers with special, personalized offers. The article details key applications of artificial intelligence technologies, including customer segmentation, personalized advertising, predictive analytics, chatbots, and recommendation systems. I think marketers should embrace the use of AI technologies and discover the potential of AI to attract more customers, improve customer targeting and optimize marketing campaigns. The application of artificial intelligence technologies in marketing allows businesses to make more informed decisions, create personalized campaigns, and also reduce costs.

Keywords: artificial intelligence, machine learning, chatbots, predictive analytics, digital marketing, deep learning


MƏQALƏNİ YÜKLƏ [612,75 Kb] (yüklənib: 25)


Baxış: 64
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]