Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/98/102-107

Ziya Musazadə 

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

musazade.ziya@inbox.ru


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İXRACA DÖVLƏT DƏSTƏYİNİN 

MÜASİR VƏZİYYƏTİ


Xülasə

Dövlətlərin qapalı iqtisadiyyat modelinə baxmayaraq niyə xarici ticarətlə məşğul olduqları və xarici ticarətin faydaları və mümkün zərərlərinin nələr ola biləcəyi əsrlər boyu maraq doğuran mövzulardır. İxrac göstəriciləri və ixracın təşviqi ilə bağlı çox sayda tədqiqat aparılsa da, qlobal tendensiyanın təsiri ilə ixrac göstəricilərində olan dalğalanmalar bu mövzunu həmişə aktual edib. İxrac təşviqlərinin performansının ümumi bir modellə müzakirə edildiyi bu məqalədə Azərbaycan Respublikasında ixraca dövlət dəstəyinin müasir vəziyyəti araşdırılmış, ixracın təşviqi mexanizmləri, bu istiqamətdə görülən işlər və prioritet istiqamətlər təhlil edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, ölkənin müvafiq ixrac imkanları olduqda dünya iqtisadiyyatına səmərəli inteqrasiya mümkündür. 

İxrac potensialını formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək üçün hazır məhsulların ixracı stimullaşdırılmalı və ixrac strukturu tədricən dəyişməlidir. Eyni zamanda daxili bazarın qorunması və strateji xammal növlərinin ixracının tənzimlənməsi nəticəsində ixrac potensialı artacaqdır. İxrac strukturunun dəyişməsi və dövlət dəstəyi nəticəsində iqtisadi potensial artaraq xarici investisiyların cəlb edilməsinə imkan yaranacaqdır. 

Açar sözlər: ixrac potensialı, dövlət dəstəyi, ixrac məhsulları, idxal, aqrar sektor


Ziya Musazade 

Baku State University

master student

musazade.ziya@inbox.ru


The current state of state support for exports in the Republic of Azerbaijan


Abstract

Why states engage in foreign trade despite their closed economy model and what the benefits and possible harms of foreign trade might be are topics of interest for centuries. Although many studies have been conducted on export performance and export promotion, fluctuations in export performance due to global trends have always made this topic relevant. In this article, in which the performance of export incentives is discussed with a general model, the current state of state support for exports in the Republic of Azerbaijan is examined, mechanisms of export promotion, work done in this direction and priority directions are analyzed. It has become known that effective integration into the world economy is possible if the country has appropriate export opportunities. 

In order to form and develop the export potential, the export of finished products should be stimulated and the export structure should gradually change. At the same time, the export potential will increase as a result of the protection of the domestic market and the regulation of the export of strategic raw materials. As a result of the change in the export structure and state support, the economic potential will increase and it will be possible to attract foreign investments.

Keywords: export potential, state support, export products, import, agricultural sectorMƏQALƏNİ YÜKLƏ [417,23 Kb] (yüklənib: 25)


Baxış: 68
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]