Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/181-186

Anar Hacızadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant

[email protected]


AZƏRBAYCANDA TURİZM SƏNAYESİ PERSPEKTİVİNDƏ 

DÖVLƏT SİYASƏTİ


Xülasə

Azərbaycanın turizm sənayesi son illərdə ölkənin canlı turizm məkanı kimi tanıdılmasına yönəlmiş əlverişli dövlət siyasəti nəticəsində əhəmiyyətli artımın şahidi olmuşdur.

Azərbaycan hökuməti infrastrukturun gücləndirilməsi, mədəni irsin təbliği və xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün müxtəlif siyasətlər həyata keçirərək, turizmi iqtisadi inkişaf üçün strateji sahə kimi prioritet hesab edir. Bir çox ölkələrdən gələn turistlər üçün viza rejiminin sadələşdirilməsi, otellər və nəqliyyat şəbəkələri də daxil olmaqla müasir turizm infrastrukturunun inkişafı, mədəni tədbirlərin və festivalların təşviqi kimi təşəbbüslər sənayenin genişlənməsinə öz töhfəsini verib.

Bundan başqa, Azərbaycanın YUNESKO-nun siyahısına salınmış Bakının İçərişəhəri kimi tarixi abidələrindən tutmuş Qəbələ və Şəki kimi regionlardakı ekoturizm imkanlarına qədər turizm təkliflərinin şaxələndirilməsi geniş səyahətçilərin marağına səbəb olub. Hökumətin dayanıqlı turizm təcrübələrinə, o cümlədən mühafizə səylərinə və ictimaiyyətin cəlb edilməsinə diqqət yetirməsi ölkənin təbii və mədəni sərvətlərini qoruyaraq sənayenin inkişafı üçün uzunmüddətli baxışı əks etdirir.

Qlobal auditoriyaya effektiv şəkildə çatmaq üçün davamlı infrastruktur inkişafı, xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və marketinq strategiyalarının təkmilləşdirilməsi ehtiyacı da daxil olmaqla, problemlər qalmaqdadır. Bununla belə, Azərbaycanın turizm siyasətinə fəal yanaşması onun regionda əsas turizm məkanına çevrilmək öhdəliyini bir daha vurğulayır.

Yekun olaraq qeyd edək ki, Azərbaycanın turizm sektorunda həyata keçirdiyi dövlət siyasəti inkişafın sürətləndirilməsində, diversifikasiyanın təşviqində və ölkənin beynəlxalq səyahətçilər üçün cəlbedici məkan kimi yerləşdirilməsində mühüm rol oynamışdır. Davamlı strateji sərmayələr və hökumət, özəl sektor və yerli icmalar arasında birgə səylər bu müsbət trayektoriyanı davam etdirmək və Azərbaycanın turizm sənayesinin bütün potensialını açmaq üçün vacibdir.

Açar sözlər: Azərbaycan, turizm sənayesi, perspektivlər, dövlət siyasəti, mövcud vəziyyət


Anar Hajizadeh

Azerbaijan State University of Economics 

master student

[email protected]


State policy in the perspective of the tourism industry in Azerbaijan

                                                          

Abstract

Azerbaijan's tourism industry has witnessed significant growth in recent years as a result of favorable government policies aimed at promoting the country as a vibrant tourism destination.

The government of Azerbaijan implements various policies to strengthen infrastructure, promote cultural heritage and attract foreign investments, considering tourism as a strategic area for economic development. Initiatives such as simplification of the visa regime for tourists from many countries, development of modern tourism infrastructure including hotels and transport networks, promotion of cultural events and festivals have contributed to the expansion of the industry.

In addition, the diversification of tourism offers from Azerbaijan's UNESCO-listed historical monuments such as Baku's Old City to ecotourism opportunities in regions such as Gabala and Sheki has attracted the interest of a wide range of travelers. The government's focus on sustainable tourism practices, including conservation efforts and community engagement, reflects a long-term vision for developing the industry while protecting the country's natural and cultural resources.

Challenges remain, including the need for continued infrastructure development, improved service quality, and improved marketing strategies to effectively reach a global audience. However, Azerbaijan's active approach to tourism policy once again emphasizes its commitment to become the main tourist destination in the region.

In conclusion, let us note that Azerbaijan's state policy in the tourism sector has played an important role in accelerating development, promoting diversification and positioning the country as an attractive destination for international travelers. Continued strategic investments and joint efforts between the government, private sector and local communities are essential to continue this positive trajectory and unlock the full potential of Azerbaijan's tourism industry.

Keywords: Azerbaijan, tourism industry, prospects, state policy, current situation

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [845,4 Kb] (yüklənib: 29)

Baxış: 66
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]