Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/299-303

Mahmud Məmmədli 

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

[email protected]

https://orcid.org/0009-0005-8745-8704

Elvin Abdurəhmanov

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

[email protected]

https://orcid.org/0009-0000-2259-467X

Aydan Əhədova 

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

[email protected]

https://orcid.org/0009-0002-9463-9114


KİBER HÜCUMLARINA QARŞI MÜDAFİƏ VƏ FƏALLAŞDIRMA 

STRATEGİYALARI


Xülasə

Müasir rəqəmsal dövrdə kiberhücumlar daha çox yayılmış və təhlükəli hala gəldi. Bu hücumlar fərdlərin, təşkilatların və hətta dövlətlərin təhlükəsizliyini təhlükə altına alaraq əhəmiyyətli maliyyə və nüfuz itkisinə səbəb ola bilər. Buna görə kiberhücumlardan qorunmaq və təsirlərini azaltmaq üçün təsirli strategiyaların hazırlanması çox vacibdir. Bu araşdırmanın məqsədi kiberhücumlara qarşı təsirli müdafiə strategiyalarını araşdırmaq və hücumları azaltmaq üçün yeni yollar tapmaqdır. Bu strategiyaların əsas məqsədləri informasiya sistemlərinin və rəqəmsal aktivlərin qorunması, hücumların təsirinin minimuma endirilməsi və sürətli bərpanın təmin edilməsidir.

Onilliklər ərzində kibertəhlükəsizlik sahəsində çoxsaylı qiymətləndirmə metodları təklif edilmişdir. Bununla birlikdə, bu məqalədə təsvir olunan ədəbiyyatın sistematik axtarışı onların nəzərdən keçirilməsinin praktik olaraq olmadığını göstərir. Beləliklə, bu tədqiqatın əsas məqsədi elmi ədəbiyyatda təsvir olunan kibertəhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi metodlarını hərtərəfli müəyyənləşdirmək və təhlil etməklə bu boşluğu aradan qaldırmaqdır. 

Açar sözlər: Kiberhücum, Zərərli proqram (Malware), Ransomware hücumları, Şəbəkə hücumları, Xidmətdən imtina (DoS) hücumları


Mahmud Mammadli

Azərbaycan Technical University

master student

[email protected] 

https://orcid.org/0009-0005-8745-8704

Elvin Abdurahmanov 

Azərbaycan Technical University

master student

[email protected]

https://orcid.org/0009-0000-2259-467X

Aydan Ahadova 

Azərbaycan Technical University

master student

[email protected]

https://orcid.org/0009-0002-9463-9114

Defense and activation strategies against cyber attacks


Abstract

In today's digital age, cyber attacks have become more common and dangerous. These attacks can threaten the security of individuals, organizations, and even nations, causing significant financial and reputational losses. Therefore, it is very important to develop effective strategies to protect against and mitigate the effects of cyber attacks.

The purpose of this research is to explore effective defense strategies against cyber attacks and find new ways to mitigate attacks. The main goals of these strategies are to protect information systems and digital assets, minimize the impact of attacks and ensure rapid recovery. Over the decades, numerous assessment methods have been proposed in the field of cybersecurity. However, a systematic search of the literature described in this article shows that their review is practically non-existent. Thus, the main goal of this study is to address this gap by comprehensively identifying and analyzing cybersecurity assessment methods described in the scientific literature.

Keywords: Cyber attack, Malware, Ransomware Attacks, Network Attacks, Denial of Service (DoS) Attacks

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [669,2 Kb] (yüklənib: 25)

Baxış: 58
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]