DOI: 10.36719/AEM/2007-2020/52/146-150
Günay Musa qızı Quluzadə
Bakı Slavyan Universiteti

PEDAQOGİKA ELMİNDƏ YAŞ DƏRƏCƏLƏRİNİN ХÜSUSİYYƏTLƏRİ

Açar sözlər: Yaş, psixoloji xüsusiyyət, məktəb, müəllim, bölgü
Key words:Age, psychological characteristics, school, teacher,division
Ключевые слова: возраст, психологическая особенность, школа,учитель, деление

İnsan öz inkişafında müxtəlif yaş dövrlərindən keçir və hər bir dövr şəxsiyyətin inkişafına müəyyən təsir göstərir. Pedaqogika tarixində insanın yaş dövrləri ilə bağlı müxtəlif mülahizələr irəli sürülmüşdür (Aristotel, N.Gəncəvi, Y.A.Komenski, C.C.Russo və b.). Məsələn, Y.A.Komenski dörd fəslə müvafiq ola­raq insan həyatını dörd dövrə bölmüşdür: həyatın bahar dövrü (uşaqlıq), yay dövrü (gənclik), payız dövrü (orta yaş), qış dövrü (qocalıq). C.C.Russo uşaq və gənclik illərini dörd yaş dövrünə bölmüş və hər dövr üçün səciyyəvi tərbiyə sahəsini göstərmişdir: 
I - fiziki inkişaf dövrü (0-2 yaş); 
II - hisslərin inkişafı dövrü (2-12 yaş); 
III - zehni inkişaf dövrü (12-15 yaş); 
IV - əxlaqi inkişaf dövrü (15-18 yaş).

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [190,91 Kb] (yüklənib: 8)
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]