DOI: 10.36719/2663-4619/59/18-21
Məlik Şixbala Məlikov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
melikmelikov1960 @mаil.ru

TİPİK DAVRANIŞ POZULMALARI VƏ ONLARIN YARANMA SƏBƏBLƏRİ
Xülasə
Məqalədə tipik davranış pozulmaları olan hiperaktiv davranış (əsasən uşağın neyrodinamik xüsusiyyətlərinə görə), eyni zamanda nümayişkaranə, etirazçı, aqressiv, infantil, konformal və simptomatik davranışlar (bunların meydana gəlməsində müəyyənedici amillərdir öyrənmə və inkişaf şərtləri, böyüklərlə münasibət tərzi, ailə tərbiyəsi xüsusiyyətləri) təhlil olunur. Müəllif davranış pozulmaları səbəblərini araşdırır.
Açar sözlər: davranış, deviant, şəxsiyyət çatışmazlıqları, hiperaktiv davranış. Demonstrativ davranış Etirazedici  davranış. Aqressiv davranış İnfantil  davranış Konformal davranış Semptomatik   davranış

On the topic: Typical behavioral disorders and causes and occurrences
Summary
The article analyzes typical behavioral disorders - this is hyperactive behavior (due mainly to the neurodynamic characteristics of the child), as well as demonstrative, protest, aggressive, infantile, conformal and symptomatic behavior (in the occurrence of which the determining factors are the conditions of learning and development, the style of relationships with adults, characteristics family education). The author examines the causes of behavior deviations.
Key words: behavior, deviance, personality defects, hyperactive behavior. Demonstrative behavior Protestant behavior Aggressive behavior Infantile behavior Conformal behavior Symptomatic behavior

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [151,58 Kb] (yüklənib: 4)© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com