DOI: 10.36719/2663-4619/61/4-7
Fərəh Cabbar qızı Cəlil
Bakı Slavyan Universiteti
Calil.farah72@mail.ru

KİTABİ-DƏDƏ QORQUD DASTANINDA  OĞUZ-QIPCAQ MÜNASİBƏTLƏRİ VƏ QARA
DONLU KAFİRLƏR FAKTORU: İMAQOLOGİYA KONTEKSTİNDƏ

Açar sözlər: imaqologiya, komparativistika, dastan, stereotip, hakimiyyət

Oghuz Kipchak relations and black-robed infidels in the book Dede Korkut epos
Summary
The article is devoted to imagery, one of the fields of modern comparative studies. The research is based on the epos "Kitabi-Dada Gorgud". The prototype of historical figures is determined in the saga. Against the background of these historical figures and events that took place within the historical time, the issues of "one's own" and others are clarified. The historical roots of the conflicts between the Oghuzs and the event of their expression in the saga are clarified with the images of the enemy, such as "Kipchak Malik", "Shoklu Malik", "Black-robed infidels", "Black Takur".

Key words: imagery, comparative studies, saga, stereotype, power

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [155.58 Kb] (yüklənib: 4)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com