DOI: https://www.doi.org/10.36719/2663-4619/65/253-256
Səadət Mahir qızı Məmmədbağırova
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
magistrant
Seadet_mb@outlook.com

VERGİ PLANLAŞDIRMASI VƏ ONUN İQTİSADİ SUBYEKTLƏRİN
MALİYYƏ VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRİ

Açar sözlər: vergi planlaşdırması, iqtisadi subyekt, maliyyə prosedurları, müəssisə startegiyaları, müasir etodlar 

Tax planning and its impact on the financial situation of economic entities
Summary
Taxes, which play the most important role in the financing of public services, create an additional burden for taxpayers trying to maximize their benefits. In an environment of globalization and increasing competition, enterprises in particular may be able to implement some strategies to minimize the tax burden. Some businesses use illegal methods, while others try to reduce the tax burden by applying a tax plan. In this regard, it is very important to study the topic at a modern level.
Key words: tax planning, economic entity, financial procedures, enterprise strategies, modern methods

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [140,88 Kb] (yüklənib: 3)

© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com