Arxiv
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/86/52-57

Nərgis Yaşar qızı Tağıyeva

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


ƏMƏK HÜQUQUNDA İSTİRAHƏT VAXTI ANLAYIŞI VƏ ONUN NÖVLƏRİ


Xülasə

Bu məqalədə işçiyə istirahət vaxtının verilməsi məsələsi əmək hüququna dair ədəbiyyat, eləcə də Azərbaycan Respublikasının və bəzi xarici ölkələrin qanunvericilik aktlarının mövcud normaları əsasında tədqiq olunur. Məqalənin əsasını təşkil edən tədqiqatın əsas məqsədi istirahət vaxtının anlayışını və növlərini müəyyən etmək, işçiyə istirahət vaxtının verilməsini tənzimləyən milli qanunvericiliyin və xarici dövlətlərin qanunvericiliyinin müddəalarının müqayisəli təhlilini apararaq, onların oxşar və fərqli cəhətlərini aşkar etməkdən ibarətdir.

Açar sözlər: əmək hüququ, işçinin hüquqları, istirahət vaxtı, gündəlik istirahət, həftəlik istirahət, bayram günləri, məzuniyyət


Nargis Yashar Taghiyeva

Baku State University

master student

[email protected]


The concept of rest time in labor law and its types


Abstract

In this article the issue of granting an employee a rest time is researched based on the literature on labor law and the existing norms of the legislation of the Republic of Azerbaijan and certain foreign countries. The main purpose of the research underlying this article is to define the concept and types of the rest time, to conduct a comparative analysis of the provisions of the local legislation and the legislation of foreign countries regulating the granting of the rest time to the employee, to identify similarities and differences. 

Keywords: labor law, employee’s rights, rest time, daily rest, weekly rest, holidays, vacation

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [410,5 Kb] (yüklənib: 32)


Baxış: 164
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]