DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/86/58-62

Könül Şaiq qızı Bayramova

 Gəncə Dövlət Universiteti

[email protected]


YOVŞAN BİTKİSİNİN İN VİTRO ŞƏRAİTİNDƏ ANTİHELMİNT TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ


Xülasə

Azərbaycan florası dərman bitkiləri ilə zəngindir. Kimyəvi preparatlardan üstünlüyü ilə fərqlənən bitki mənşəli vasitələrdən istifadə etmək daha səmərəlidir. Belə bitkilərdən olan yovşan Azərbaycan ərazisində çox geniş yayılmışdır. Zəngin tərkibə malik olan yovşan bitkisi tibb sənayesində geniş istifadə olunur. Antihelmint tərkibli yovşan bitkisinin tətbiqindən sonra parazitlərin bəzi sistemlərində patomorfoloji dəyişkənliklər müşahidə olunur. Yovşandan hazırlanmış dəmləmələrin in vitro şəraitində helmintlərə təsir mexanizmini müəyyən etmək üçün bir neçə mərhələli təcrübələr aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, sestod 220 dəqiqədə, trematod 240 dəqiqədə və nematod 235 dəqiqədə yovşan bitkisinin təsirindən in vitro şəraitində məhv olmuşdur. 

Açar sözlər: yovşan, in vitro, parazit, antihelmint, dərman bitkiləri, ev quşları


Konul Shaig Bayramova

Ganja State University

  [email protected]


Study of antihelmintic effect of wormwood plant in vitro


Abstract

The flora of Azerbaijan is rich in medicinal plants. It is more effective to use herbal remedies, which differ in their advantages from chemical preparations. Wormwood from such plants is very widespread in the territory of Azerbaijan. Wormwood, which has a rich composition, is widely used in the medical industry. Pathomorphological changes are observed in some systems of parasites after the application of wormwood containing anthelmintic. In order to determine the mechanism of action of wormwood infusions on helminths in vitro, several staged experiments were conducted. It was found that cestodes were destroyed in 220 minutes, trematodes in 240 minutes and nematodes in 235 minutes under the influence of wormwood in vitro.

Keywords: wormwood, in vitro, parasite, antihelmintic, medicinal plants, domestic birds

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [391,78 Kb] (yüklənib: 4)


Baxış: 22
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]