DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/87/17-22

Firuzə Fikrət qızı Kərimova

Bakı Slavyan Universiteti 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected] 


İNGİLİS DİLİNDƏ ATALAR SÖZLƏRİ VƏ ZƏRBİ-MƏSƏLLƏRİN TARİXİ


Xülasə

Məqalənin məqsədi ingilis dilinin tarixi və atalarımızın yaratdığı və əsrlərdən bəri özünə həyat düsturu etdiyi hikmətli və möcüz sözlərini nəzərdən keçirməkdir. İngilis dilinin xarakterik cəhətlərindən biri onun qısa sözlərdən ibarət olmasıdır. Mövzu müxtəlifliyi ilə yanaşı, bitmiş fikir, ümumiləşdirmə və nəticə atalar sözlərinə xas olan cəhətlərdir. Atalar sözləri xalqın həyatda sınanmış, müdrik və nəsihətli fikirlərindən ibarət olur və böyük əxlaqi-tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır. Tədqiqat işində ingilis dilində işlənən atalar sözləri və məsəllərin əksəriyyətinin mənşəyi araşdırılmışdır.

Açar sözlər: dilin tarixi, ingilis dili, atalar sözləri, məsəllər, dil faktları


Firuza Fikrat Karimova 

Baku Slavic University

Doctor of Phylology

[email protected]


The history of proverbs and sayings in English


Abstract

The purpose of the article is to review the history of the English language and the wise and miraculous words created by our forefathers and used as a formula for life since centuries. One of the characteristic features of the English language is that it consists of short words. In addition to the variety of topics, the finished idea, generalization, and conclusion are characteristic features of proverbs. Proverbs consist of life-tested, wise and admonishing ideas of the people and have great moral and educational importance. The origin of most of the proverbs and proverbs used in the English language was investigated in the research work.

Keywords: history of language, English language, proverbs, sayings, language facts

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [526,91 Kb] (yüklənib: 20)


Baxış: 66
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]