Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/87/46-52

 Ələsgər Həsən oğlu Vəliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

 [email protected]

 Elza Qüdrət qızı Orucova

Azərbaycan Tibb Universiteti

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

 Reyhan Rəhim qızı Bəylərova

Azərbaycan Tibb Universiteti

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

 Mətanət Nəbi qızı Məmmədova

Azərbaycan Tibb Universiteti

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]


ŞİGELLOZUN HEMOKOLİT SİNDROMLU BƏZİ İNFEKSİON VƏ

QEYRİ-İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏRDƏN FƏRQLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ


Xülasə

Digər kəskin bağırsaq infeksiyalarına nisbətən daha çox rast gələn şigelloz kliniki formalarının, ağırlıq dərəcələrinin və nəticələrənin müxtəlifliyinə, bir sıra spesifik ağırlaşmalarına görə də fərqlənir. Bəzən kliniki praktikada qarında ağrı, ishal və qanlı nəcis (hemokolit) şigellozun kardinal təzahürləri kimi qəbul edilir və xəstəliyin etioloji, epidemioloji, patogenetik xüsusiyyətlərinə, əsas simptom və sindromlarına, laborator diaqnoz üsullarının düzgün tətbiq olunmasına və onların nəticələrinin qiymətləndirilməsinə yetərincə diqqət ayrılmır. Hətta nəcisdən şigellanın tapılması belə həmin şəxsdə hemokolit verən digər bağırsaq infeksiyalarını, somatik, cərrahi və onkoloji xəstələri inkar edə bilməz. Belə xəstələrin səhvən şigelloz diaqnozu ilə infeksion şöbəyə gətirilməsi nozokomial infeksiya üçün əlverişli şərait yaratmaqla yanaşı, həm şigellozun, həm də digər xəstəliklərin müalicəsinin ləngiməsinə və ciddi ağırlaşmalara səbəb ola bilir.

Açar sözlər: şigelloz, hemokolit ishal, qarında ağrı, tenezm, infeksion xəstəliklər, geyri-infeksion xəstəliklər


Alasgar Hasan Valiyev

  Azerbaijan Medical University

Doctor of Philosophy in Medicine

  [email protected]

Elza Gudrat Orujova

  Azerbaijan Medical University

Doctor of Philosophy in Medicine

  [email protected]

Reyhan Rahim Baylarova

  Azerbaijan Medical University

Doctor of Philosophy in Medicine

  [email protected] 

Matanat Nabi Mammadova

  Azerbaijan Medical University

Doctor of Philosophy in Medicine

  [email protected]

Differential feture of shigellosis from some infectious and non infectious diseases with hemocolit sindrome


Abstract

Shigellosis, which is more common than other intestinal infectious, differs due to the variety of clinical forms, degrees of severity and results and a number of specific complications. Sometimes, in clinical practice abdominal pain, diarrhea and bloody stool (hemocolitis) are considered cardinal manifestations of shigellosis and insufficient attention is paid to the etiological, epidemiological, pathogenetic features of the disease, its main symptoms and syndromes, the correct application of laboratory diagnostic methods and the evalution of their results. Even if shigella is found in the stool, other intestinal infectious that cause hemocolitis in that person, cannot deny somatic, surgical and oncological diseases. In addition to creating favorable conditions for nosocomial infection, bringing sick patients to the infectious department with a mistaken diagnosis of shigellosis can delay the treatment of shigellosis and other diseases and cause serious complications.

Keywords: shigellosis, hemokolitis, diarrhea, abdominal pain, tenesm, infectious diseases, non-infectious diseases

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [412,19 Kb] (yüklənib: 25)


Baxış: 186
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]