DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/87/58-62

Nurana Ariz Hamidova

Azerbaijan Medical University

Doctor of Philosophy in Medicine

[email protected]

Ilaha Ariz Guliyeva

Azerbaijan State Advanced Training Institute 

for Doctors named after A.Aliyev

Doctor of Philosophy in Medicine

[email protected]

Kheyransa Rasif Huseynzade

Azerbaijan Medical University

Doctor of Philosophy in Medicine

[email protected]


SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AND PREGNANCY

Abstract

A special approach to the diagnosis and treatment of thyroid diseases during pregnancy is dictated by physiological characteristics and the importance of maintaining euthyroidism, especially in the first trimester of pregnancy. Despite numerous studies, to date, not all issues of diagnosis and treatment of subclinical hypothyroidism during pregnancy have been resolved. The use of uniform trimester-specific norms of thyroid-stimulating hormone (TSH) is not rational, because it leads to a very high prevalence of subclinical hypothyroidism in some populations. Therefore, it has recently been shown that it is preferable to use local TSH norms for the diagnosis of this disease. The review presents the latest data on the impact of subclinical hypothyroidism on the course of pregnancy and its outcomes. It depends on the degree of increase in TSH, as well as on the presence of an increased titer of antithyroid antibodies. TSH levels >2.5 mU/L affect pregnancy, so treatment may be beneficial, especially in women with elevated antibody titers. At the stage of pregnancy planning, at the moment, the use of general population TSH norms is justified. Treatment with a TSH level>2.5 mU/l, especially in preparation for the use of assisted reproductive technologies, is not justified.

Keywords: subclinical hypothyroidism, pregnancy, pregnancy outcomes, pregnancy planning, fertility, reproductive technologies, TSH

Nuranə Ariz qızı Həmidova 

Azərbaycan Tibb Universiteti

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

İlahə Ariz qızı Quliyeva

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Xeyransa Rasif qızı Hüseynzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]
Subklinik hipotiroidizm və hamiləlik

Xülasə

Hamiləlik dövründə tiroid xəstəliklərinin diaqnozu və müalicəsinə xüsusi yanaşma fizioloji xüsusiyyətlər öz vacibliyini qoruyub saxlayır. Çoxsaylı araşdırmalara baxmayaraq, bu günə qədər hamiləlik dövründə subklinik hipotiroidizmin diaqnozu və müalicəsinin bütün məsələləri tam həll edilməmişdir. Tiroid stimullaşdırıcı hormonun (TSH) vahid trimestr üçün xüsusi normalarının istifadəsi rasional deyildir, çünki bu, bəzi populyasiyalarda subklinik hipotiroidizmin çox yüksək yayılmasına səbəb olur. Buna görə də bu xəstəliyin diaqnostikası üçün yerli TSH normalarından istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. İcmal subklinik hipotiroidizmin hamiləliyin gedişinə və onun nəticələrinə təsiri ilə bağlı ən son məlumatları təqdim edirik. Bu, TSH-nin artması dərəcəsindən, həmçinin antitiroid antikorlarının artan titrinin mövcudluğundan asılıdır. TSH səviyyəsi >2,5 mU/L hamiləliyə təsir edir, buna görə də müalicə xüsusilə antikor titrləri yüksəlmiş qadınlarda faydalı ola bilər. 

Açar sözlər: subklinik hipotiroidizm, hamiləlik, hamiləliyin nəticələri, hamiləliyin planlaşdırılması, məhsuldarlıq, reproduktiv texnologiyalar, TSH

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [379,65 Kb] (yüklənib: 3)


Baxış: 27
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]