Arxiv
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/95/19-24

Validə Vəliyeva 

Azərbaycan Tibb Universtiteti

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

İradə Əliyeva 

Azərbaycan Tibb Universiteti 

[email protected]


İNSANLARARASI MÜNASİBƏTLƏRDƏ SÖZ DİNLƏMƏNİN ÖNƏMİ


Xülasə

Bu aktual mövzu mediyada, internetin sosial şəbəkələrində, alim, yazıçı və jurnalistlərin yazılarında geniş olaraq səs-səda doğuran bir problemdir. Artıq cəmiyyət dinləmə qıtlığını yaşayır, bir-birini dinləməyənlərin sayı durmadan artır. Neqativ olan bu ictimai ənənə insanlara heç nə yaxşı vəd etmir, əksinə, bir çox fəsadlara yol açır. 

Bu məqalədə sitatlar ona görə ingiliscə verilir ki, mövzu geniş aspektdə, dünya dili olan ingilis dili prizmasından işıqlandırılsın. Bilirik ki, dinləmə problemi artıq bir ölkənin yox, bütün dünyanın yaşadığı bir problemdir. Ümid edirik ki, məqalədə yer alan araşdırlmalar alim və tədqiqatçıların nəzər-diqqətini özünə cəlb edəcəkdir. Məqalədə onların öyrənəcəyi bir çox məqamlar var. 

Açar sözlər: ünsiyyət, informasiya, söz söyləmə, söz dinləmə, aktiv dinləmə, frazeoloji feillər, ingiliscə atalar sözləri


Valida Valiyeva

Azerbaijan Medical University

PhD in Philology

[email protected]

Irada Aliyeva 

Azerbaijan Medical University

[email protected]


The importance of listening to words in interpersonal relationships


Abstract

This actual topic is a problem that is widely discussed in the media, in the social networks of the Internet, in the writings of scientists, writers and journalists. Society is already experiencing a lack of listening, the number of people who do not listen to each other is constantly increasing. This social tradition, which is negative, does not promise anything good to people, on the contrary, it leads to many complications.

Quotations in this article are given in English so that the topic can be covered in a broad aspect, from the perspective of the world language, English. We know that the problem of listening is not a problem of a country, but of the whole world. We hope that the studies contained in the article will attract the attention of scientists and researchers. The article has many points for them to learn.

Keywords: communication, information, speaking, listening, active listening, phrasal verbs, English proverbs


MƏQALƏNİ YÜKLƏ [429,07 Kb] (yüklənib: 16)


Baxış: 36
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]