Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/95/65-69

Ülviyyə Quliyeva 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ağcabədi filialı

[email protected]
TƏDRİS PROSESİNDƏ TEXNOLOGİYANIN İNTEQRASİYASI VƏ 

ONA VERİLƏN TƏLƏBLƏR


Xülasə

Texnologiyanın təhsil prosesinə inteqrasiyası müasir təhsildə mühüm rol oynayan transformasiyanı təmsil edir. Bu inteqrasiya tələbələrin daha effektiv öyrənməsinə, müəllimlərin daha effektiv tədris yanaşmasına və təhsil müəssisələrinin daha yaxşı nəticələr əldə etməsinə kömək edə bilər. Texnologiya təhsili daha effektiv, rəngarəng və tələbə yönümlü etmək potensialına malikdir, lakin bu potensialı reallaşdırmaq üçün müvafiq tədbirlər görülməlidir. Tədris texnologiyası tələbələrə rahat və asan öyrənməyə imkan verir. Bu yolla şagird biliyə daimi yiyələnir və məqsədinə çatır. Tədris texnologiyalarında fərdi öyrənmə mənimsənilir. Eyni zamanda, tədris texnologiyaları bizə müasir şəkildə öyrənmək imkanı təklif edir. 

Açar sözlər: kommunikasiya vasitələri, texnologiya, inkişaf, inteqrasiya, rəqəmsal, təhsil


Ulviyya Guliyeva

Aghjabedi branch of Azerbaijan State Pedagogical University

[email protected]


Integration of technology in the educational process and requirements for it


Abstract

The integration of technology into the educational process represents a transformation that plays an important role in modern education. This integration can help students learn more effectively, teachers have a more effective teaching approach, and educational institutions achieve better results. Technology has the potential to make education more effective, diverse, and student-centered, but appropriate measures must be taken to realize this potential. Teaching technology allows students to learn comfortably and easily. In this way, the student constantly acquires knowledge and achieves his goal. Learning technologies embrace personalized learning. At the same time, educational technologies offer us the opportunity to learn in a modern way.

Keywords: communication tools, technology, development, integration, digital, educationMƏQALƏNİ YÜKLƏ [431,53 Kb] (yüklənib: 12)


Baxış: 91
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]