Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv


DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/98/8-12

Gulsanam Makhsutovna

Navoi State Pedagogical Institute 

doctor of philosophy in philological sciences

[email protected]


THE SEMANTIC FIELD OF UZBEK AND AZERBAIJANI TIMES


Abstract

In linguistics, including dialectology, there are units that express the meanings of time, moment and space-time, which serve to connect the text with each other. It also expresses sequence and periodicity in the text. In the semantic field of Uzbek and Azerbaijani linguistics, which are ethnically close to each other, the meaning of time is studied in syntactic directions, such as temporal adverbs, time-meaning nouns, adjectives, pronouns, verbs, prepositions, tense cases, and constructions expressing time.

Keywords: time, time, space, time, time, pronoun, yesterday, today, age, year, cognitive linguistics, semantic units, perception, word groups, agreements, week, day, day, night


GülsanaMaxsutovna

Nəvai Dövlət Pedaqoji İnstitutu

filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]


Özbək və Azərbaycan dövrünün semantik sahəsi


Xülasə

Dilçilikdə, o cümlədən dialektologiyada zaman, məqam və məkan-zaman mənalarını ifadə edən, mətni bir-biri ilə əlaqələndirməyə xidmət edən vahidlər mövcuddur. O, həm də mətndə ardıcıllığı və dövriliyi ifadə edir. Etnik cəhətdən bir-birinə yaxın olan özbək və Azərbaycan dilçiliyinin semantik sahəsində zaman mənası zaman zərfləri, zaman-mənalı isimlər, sifətlər, əvəzliklər, fellər, ön sözlər, zaman halları, zaman mənaları kimi sintaktik istiqamətlərdə öyrənilir. vaxtı ifadə edən konstruksiyalar.

Açar sözlər: zaman, an, məkan, zaman, zaman, əvəzlik, dünən, bu gün, əsr, il, koqnitiv dilçilik, semantik vahidlər, idrak, söz qrupları, razılaşmalar, həftə, gün, gündüz, gecə MƏQALƏNİ YÜKLƏ [391,94 Kb] (yüklənib: 43)


Baxış: 164
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]