Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/8-18

Saodat Muhamedova

Tashkent State University of Uzbek Language and Literature 

named after Alisher Navai  

Doctor of Philology

[email protected]

Kosimboy Mamurov 

Tashkent State University of Uzbek Language and Literature 

named after Alisher Navai 

Doctor of Philological Sciences

[email protected] 

          

TRANSLATION MECHANISMS OF ARUZ POETIC MEASURE BAHR FROM 

UZBEK INTO ENGLISH


Abstract

This article is devoted specifically to the translation mechanisms of aruz poetic measure bahr in the ghazals of Alisher Navoi from classic Uzbek into Modern English. As we have displayed by this article the translation mechanisms of classic literature including classic poetry involve the study of the vocabulary of the ghazal, expert comments in the form of prose description, analysis of the ghazal, as well as consultation with a classic literature scholar, especially, a scholar of Alisher Navoi studies and a good knowledge of source and target languages. In addition, the translator must use an appropriate translation theory and methodology to prove the adequacy of his/her translation to the original. So, the article shows how the translation mechanisms of the aruz poetic measure bahr are applied to translation on the example of the ghazal No.94No.103 by Alisher Navoi from Uzbek into English.

Keywords: translation mechanisms, aruz, poetic measure, ghazal, bahr, syntaxeme, translation unit, vocabulary study, comments, prose description, classic literature, source and target languages, translation theory and methodology, adequacy to the original


Saodat Muhamedova

Əlişir Nəvai adına Daşkənd Dövlət 

Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universiteti

filologiya elmləri doktoru

[email protected]

Kosimboy Mamurov

Əlişir Nəvai adına Daşkənd Dövlət 

Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universiteti

filologiya elmləri doktoru

[email protected]


Əruz poetik tədbir bəhrinin tərcümə mexanizmləri özbək dilindən ingilis dilinə


Xülasə

Bu məqalə xüsusi olaraq Əlişir Nəvainin qəzəllərindəki əruz poetik ölçü bəhrinin klassik özbək dilindən müasir ingilis dilinə tərcümə mexanizmlərinə həsr edilmişdir. Bu məqalədə göstərdiyimiz kimi, klassik ədəbiyyatın, o cümlədən klassik poeziyanın tərcümə mexanizmləri qəzəlin lüğət tərkibinin tədqiqini, nəsr təsviri formasında ekspert şərhlərini, qəzəlin təhlilini, o cümlədən klassik ədəbiyyatşünas alimlə məsləhətləşmələri əhatə edir. xüsusilə, Əlişir Nəvai tədqiqatçısı, mənbə və hədəf dilləri yaxşı bilən alim. Bundan əlavə, tərcüməçi öz tərcüməsinin orijinala uyğunluğunu sübut etmək üçün müvafiq tərcümə nəzəriyyəsi və metodologiyasından istifadə etməlidir. Belə ki, məqalədə Əlişir Nəvainin 94, №103 qəzəli timsalında özbək dilindən ingilis dilinə tərcümədə əruz poetik ölçüsü bəhrinin tərcümə mexanizmlərinin necə tətbiq olunduğu göstərilir.

Açar sözlər: tərcümə mexanizmləri, əruz, poetik ölçü, qəzəl, bəhr, sintaksema, tərcümə vahidi, lüğətşünaslıq, şərhlər, nəsr təsviri, klassik ədəbiyyat, mənbə və hədəf dillər, tərcümə nəzəriyyəsi və metodologiyası, orijinala adekvatlıq

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [823,82 Kb] (yüklənib: 33)

Baxış: 78
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]