Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/62-68

Afərim Həmzəyeva

Bakı Dövlət Universiteti 

magistrant

[email protected] 


İNSAN HÜQUQLARI HAQQINDA AVROPA KONVENSİYASININ 3-CÜ MADDƏSİ ÜZRƏ AİHM-İN AZƏRBAYCANA QARŞI BİR SIRA QƏRARLARI


Xülasə

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycan hökuməti tərəfindən Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsinin (işgəncə, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəzadan azad olmaq hüququ) pozulması ilə bağlı bir neçə işə baxıb. Bu işlərdə məhkəmə 3-cü maddənin pozuntusunu müəyyən edərək Azərbaycanın əleyhinə bəzi qərarlar çıxarıb. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsi işgəncə, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəzanı qadağan edir. 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi insan hüquqlarının pozulmasını və bu cür pozuntuların qarşısının alınması və cəzalandırılması üçün dövlət tərəfindən kifayət qədər tədbirlərin görülmədiyini qeyd edərək, bu maddə ilə Azərbaycan əleyhinə qərar çıxarıb. Bir sıra hallarda AİHM Azərbaycanın icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən işgəncəyə və ya digər pis rəftara məruz qalan şəxslərin şikayətlərinə baxıb. Məhkəmə öz qərarlarında pozuntulardan zərər çəkmiş şəxslərin xeyrinə hökmlər çıxararaq dövləti vəziyyəti düzəltməyə, zərərçəkmişlərə kompensasiya ödəməyə və gələcəkdə analoji pozuntuların qarşısının alınması üçün tədbirlər görməyə borcludur. AİHM-in Azərbaycana qarşı işlərdə bu cür qərarları insan hüquqlarına hörmətin vacibliyini, dövlət orqanları tərəfindən işgəncə və pis rəftarın yolverilməzliyini vurğulayır.

Açar sözlər: işgəncə, konvensiya, insan hüquqları, zorakılıq, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın qadağan edilməsi


Afarim Hamzayeva

Baku State University

master student

[email protected]


Some ECHR decisions against Azerbaijan under Article 3 of the European 

Convention on Human Rights


Abstract

The European Court of Human Rights has heard several cases concerning violations of Article 3 of the European Convention on Human Rights (the right to freedom from torture, inhuman or degrading treatment or punishment) by the Azerbaijani government. In these cases, the court found a violation of Article 3 and made some decisions against Azerbaijan. Article 3 of the European Convention on Human Rights prohibits torture, inhuman or degrading treatment or punishment. 

The European Court of Human Rights has ruled against Azerbaijan under this article, pointing out human rights violations and insufficient state measures to prevent and punish such violations. In a number of cases, the ECHR considered complaints from persons who were subjected to torture or other forms of ill-treatment by Azerbaijani executive authorities. In its decisions, the court made verdicts in favor of the victims of violations and obliged the state to resolve the situation, pay compensation to the victims and take measures to prevent similar violations in the future. Such decisions of the ECHR in cases against Azerbaijan emphasize the importance of respect for human rights and the inadmissibility of torture and ill-treatment by state authorities.

Keywords: prohibition of torture, convention, human rights, violence, inhuman or degrading treatment

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [738,26 Kb] (yüklənib: 23)

Baxış: 70
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]