Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/69-74

Hədiyyə Nəsibova

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

[email protected]


XİDMƏT SAHƏLƏRİNDƏ KEYFİYYƏT

MENECMENTİ SİSTEMLƏRİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ


Xülasə

Xidmət sahələrinə ictimai iaşə, maliyyə, məlumat, mənzil-kommunal, məişət, kirayə, turizm, hüquq, mehmanxana, mühafizə, tərcümə, təmir, ticarət, nəqliyyat, səhiyyə və rabitə xidmətləri daxildir. Qeyd etmək lazımdır ki, xidmət sahələrində davranış normalarını bilmək və onlara riayət etmək, insanlara qarşı nəzakətli, diqqətli və qayğıkeş olmaq, bir sözlə, cəmiyyətdə yaxşı tərz kimi qəbul edilmiş hər şey insanın davranış mədəniyyətinə aid edilir və etiketlə tənzimlənir.

Xidmət sahələri istehsal prosesi olmadan, başqalarının ehtiyacını ödəmək üçün həyata keçirilən əmək fəaliyyətidir. Əhaliyə göstərilən xidmət fiziki və mədəni sahələrə ayrılır.

Fiziki xidmətə- istehlakçının maddi və gündəlik tələbatını ödəmək üçün edilən xidmət, məhsulların istehsal xassəsinin artmasına və dəyişdirilməsinə, vətəndaşların arzusuna görə yeni məhsulların istehsalı, istehlak məhsullarının və insanların daşınmasının təmin edilməsi, iaşə xidmətləri, mənzil kommunal xidmətləri, nəqliyyat xidmətləri, təmir işləri ilə bağlı fərdi fəaliyyətin həyata keçirilməsi başa düşülür.

Sosial-mədəni xidmətlərə-insanların mənəvi, intellektual ehtiyaclarını qarşılamaq, istehlakçının normal həyatını təmin etmək üçün edilən xidmətlərdir. Bu sahəyə insanların sağlamlığı, mənəvi inkişafı, peşə bacarığının artırılması daxildir. Sosial-mədəni xidmətlərə- tibbi xidmətlər, mədəniyyət xidmətləri, turizm, təhsil və s. daxildir. 

Açar sözlər: xidmət sektoru, menecment, restoran biznesi, maliyyə menecmenti, turizm meneceri


Hadiyya Nasibova

Azerbaijan Technical University

master student

[email protected]


Improvement of quality management systems in service areas


Abstract

Service areas include public employment, finance, information, utility, housing, rent, tourism, law, hotels, security, translation, repair, commerce, transportation, health, and communications. It should be noted that knowing and following the norms of behavior in service areas, being polite, attentive, and caring towards people, in short, everything accepted as good manners in the society is attributed to the human behavior culture and regulated by etiquette.

Service industries are labor activities performed to satisfy the needs of others without the production process. The service provided to the population is divided into physical and cultural areas.

Physical services are provided to meet the material and daily needs of the consumer, increase and change the production properties of products, produce new products according to the wishes of citizens, provision of consumer products and transportation of people, catering services, housing utilities, transport services, and individual related to repair works implementation of the activity is understood.

Socio-cultural services are services are services provided to meet the spiritual and intellectual needs of people and ensure the normal life of the consumer. This field includes improving people’s health, spiritual development, and professional skills. Socio-cultural services include medical services, cultural services, tourism, education, etc. 

Keywords: service sector, management, restaurant business, financial management, tourism manager

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [723,43 Kb] (yüklənib: 22)

Baxış: 64
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]