Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/75-79

Farid Babayev

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


DÖVLƏTİN İNFORMASİYA SİYASƏTİNİN EFFEKTİV DÖVLƏT 

İDARƏÇİLİYİNƏ TƏSİRİ


Xülasə

Məqalədə informasiya siyasətindən, dövlətin fəaliyyətlərinin şəffaflığı və hesabatvericiliyinin təmin edilməsində əhəmiyyətli rolundan bəhs edilir. Məlumatın açıqlığının və şəffaf şəkildə paylanmasının təmin edilməsi, dövlətin işlərinin ictimaiyyətə daha yaxından nəzarət olunmasını və vətəndaşların güvənini artırır. Bundan əlavə, informasiya məlumatının effektiv idarə olunması və təhlükəsizliyi dövlətin məlumat varlığının qorunmasına kömək edir və informasiya sistemlərinin potensial təhlükələrə qarşı qorunması üçün lazımi tədbirlərin görməsini təmin edir.

Əlavə olaraq, informasiya siyasəti, informasiya texnologiyalarının inkişafı və ictimaiyyətin informasiya texnologiyalarına daha geniş və səmərəli daxil olması ilə bağlı təşkilatların dəstəklən­məsini də təmin edir. Bu, rəqəmsal inklyuziyanın təmin edilməsi və ətraflı məlumat texnologiyala­rından yararlanmaq imkanlarının genişləndirilməsi ilə əlaqəlidir.

Açar sözlər: informasiya siyasəti, dövlətin fəaliyyətində şəffaflıq, informasiya texnologi­yalarının inkişafı, hesabatlılıq, dövlət xidmətləri


Farid Babayev

Baku State University

master student

[email protected]


The impact of the government information policy on effective state administration


Abstract

The article talks about information policy and its important role in ensuring transparency and accountability of state activities. Ensuring openness and transparency in the dissemination of information increases greater public scrutiny of government affairs and increases citizen confidence. In addition, effective management and security of information information helps protect the state's information assets and ensures that necessary measures are taken to protect information systems from potential threats. In addition, information policy also provides support to organizations related to the development of information technology and wider and more effective public access to information technology. This is about ensuring digital inclusion and enhancing the use of detailed information technologies.

Keywords: information policy, transparency of government activities, development of information technology, accountability, public services

 
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [687,59 Kb] (yüklənib: 24)

Baxış: 56
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]