Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/100-105

Səbinə Cahangirli 

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


ŞƏBƏKƏ NEYTRALLIĞININ TƏMİN EDİLMƏSİ: HÜQUQİ TƏNZİMLƏMƏ PERSPEKTİVLƏRİ VƏ PROBLEMLƏR


Xülasə

Texnologiyaların inkişaf etdiyi və internet şəbəkəsinin dünyanın müxtəlif yerlərin istifadə olunduğu bir dövrdə şəbəkə neytrallığı qaydası önəmli qaydalardan biri hesab edilir. Məqalənin əsas məqsədi şəbəkə neytrallığının tənzimləmə perspektivləri və xalis neytrallıq prinsiplərinin tətbiqi ilə bağlı problemlərin araşdırılması və bununla bağlı təkliflərin verilməsidir. 

Bütün yurisdiksiyalarda şəbəkə neytrallığını tənzimləyən normativ baza əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir, qanunvericilik çərçivələri, tənzimləyici təlimatlar və icra mexanizmləri fərqlənir. Avropa Birliyinin hərtərəfli tənzimləmə rejimindən tutmuş Birləşmiş Ştatlar daxilində ayrı-ayrı dövlətlərin nüanslı yanaşmalarına qədər, şəbəkə neytrallığının tənzimlənməsində konkret addımlar atılır.

Məqalədə müxtəlif məhkəmə işləri, müxtəlif ölkələrin təcrübələri nəzərdən keçirilmişdir. Nəticə olaraq, qeyd edilməlidir ki, şəbəkə neytrallığının tənzimlənməsi və tətbiqi ilə bağlı vahid təcrübə və qaydalar mövcud deyil və bu tendensiya hələ ki özünün inkişaf mərhələsindədir.  

Bununla bağlı məqalədə dövlətlərin bu sahədə, xüsusən də hüquqi çərçivədə tənzimləmə üçün görə biləcəyi konkret və zəruri addımlar tövsiyələr formasında qeyd edilmişdir.

Açar sözlər: şəbəkə neytrallığı, net neytrallıq, internet provayderləri, servis provayderləri, məhkəmə presedentləri, hüquqi tənzimləmə, internetə bərabər çıxış, icra mexanizmləri


Sabina Jahangirli

Baku State University

master student

[email protected]


Enforcing net neutrality: legal regulatory perspectives and challenges


Abstract

At a time when technologies are developing and the Internet is used in different parts of the world, the rule of net neutrality is considered one of the most important rules. The main purpose of the article is to examine the regulatory perspectives of net neutrality and the problems related to the application of net neutrality principles and to provide related proposals.

The regulatory framework governing net neutrality varies significantly across jurisdictions, with differing legislative frameworks, regulatory guidelines, and enforcement mechanisms. From the comprehensive regulatory regime of the European Union to the nuanced approaches of individual states within the United States, concrete steps are being taken to regulate net neutrality.

Various court cases and experiences of different countries were reviewed in the article. In conclusion, it should be noted that there are no unit practices and rules regarding the regulation and implementation of net neutrality, and this trend is still in its development stage.

In this regard, the specific and necessary steps that states can take in this area, especially in the legal framework, are mentioned in the form of recommendations.

Keywords: net neutrality, net neutrality, internet providers, service providers, court precedents, legal regulation, equal access to the internet, and enforcement mechanisms

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [721,46 Kb] (yüklənib: 22)


Baxış: 54
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]