Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/112-117

Günay Qüdrətli                                     

Bakı, Azərbaycan

magistrant      

[email protected]


“KÖMƏKSİZ VƏZİYYƏT” ANLAYIŞININ NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ İZAHI, QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ EKSPERTİZASI İLƏ BAĞLI TİBBİ  VƏ 

HÜQUQİ MEYARLAR


Xülasə

Tədqiqatda “köməksiz vəziyyət” anlayışı müxtəlif müəlliflərin nəzəriyyələrinə, eyni zamanda qüvvədə olan qanunvericiliyə, xarici ölkələrin qanunvericilik bazasına istinad edilərək nəzəri və praktiki cəhətdən ətraflı izah edilmişdir. 

Zərərçəkmiş şəxsin yaş amilinin, yuxulu vəziyyətdə olmasının, sərxoşluq vəziyyətinin və digər amillərin hansı hallarda köməksiz vəziyyət hesab olunması ilə bağlı müəyyən edilmiş hüquqi və tibbi meyarlar cinayət hadisəsinin qiymətləndirilməsində mühüm rol oynayır və tədqiqatın əsas məzmununu təşkil edir. Eyni zamanda, tədqiqat qətl hadisəsinin və cəsəd üzərində ekspertizanın aparılmasında səlahiyyətli olan şəxsləri və ekspertiza prosesinin həyata keçirilməsi mərhələlərini ətraflı əhatə edir.

Açar sözlər: köməksiz vəziyyət, zərərçəkmiş, qurban, cinayət, şüursuzluq vəziyyəti, hüquqi meyar, tibbi meyar, qətl, məhkəmə-psixiatriya ekspertizası


Gunay Gudratli

Baku, Azerbaijan                                                                                                                                                                                   master student

[email protected]


Medical and legal criteria related to the theoretical and practical explanation, evaluation 

and expertise of the concept of “helpless situation”


Abstract

In the research, the concept of "helpless situation" was explained theoretically and practically in detail, referring to the opinions of various authors, the legislation in force at the same time, the legislative framework of foreign countries. 

The established legal and medical criteria regarding the victim's age factor, sleepiness, drunkenness and other factors in which cases are considered a helpless situation play an important role in the evaluation of the crime scene and form the main content of the research. At the same time, the study covers in detail the persons responsible for conducting the homicide and autopsy and the stages of the autopsy process.

Keywords: helpless state, victim, crime, state of unconsciousness, legal criterion, medical criterion, murder, forensic psychiatric examination

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [721,37 Kb] (yüklənib: 22)

Baxış: 50
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]