Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/118-124

Cavid Soltanov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant

[email protected]


COCA-COLA VƏ AZERCELL NÜMUNƏSİNDƏ ŞƏXSİ SATIŞ VƏ 

SATIŞ TƏŞVİQİNİN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ


Xülasə

Şəxsi satış və satışın təşviqi iş dünyasında ən çox istifadə edilən marketinq kommunikasiyası alətlərindən ikisidir. Şəxsi satış, fərdiləşdirilmiş məhsul və ya xidmətlər təklif edən şirkətlər üçün yüksək təsirli bir vasitədir, satışın təşviqi isə yeni müştərilərin cəlb edilməsi və mövcud müştərilərin saxlanması üçün effektivdir. 

Azercell və Coca-Cola timsalında Azərbaycan bazarında Azercell üçün şəxsi satış, qlobal bazarda isə Coca-Cola üçün satışın təşviqi daha effektivdir. Bununla belə, hər iki şirkət müştəriləri ilə emosional əlaqələr yaratmaq və marka sədaqətini artırmaq üçün müəyyən vəziyyətlərdə hər iki üsuldan istifadə edir. 

Məqalə 4 əsas başlıqdan ibarətdir. Məqalədə Şəxsi satış və Satış təşviqi müqayisəsi, Azercell nümunəsində Şəxsi satış və Satış təşviqi, Coca-Cola nümunəsində Şəxsi satış və Satış təşviqi və Coca-Cola üçün şəxsi satış və satış təşviqinin əhəmiyyətindən bəhs edilir. Şəxsi satış və Satış təşviqi arasındakı fərqlər cədvəl şəklində vizuallaşdırılmışdır. Azercell satıcılarının sayı qrafikdə əks etdirilmiş, performansın kəmiyyət ölçüsü olaraq KPI indeksindən istifadə edilmişdir. Coca-Cola şirkətinin reklam və promosyonlarına bölgələr üzrə xərcləri və buna bağlı olan satış gəlirləri qrafiklərdə öz əksini tapmışdır. Satış gəlirləri şəxsi satış və satış təşviqinin tətbiqinin nəticəsi kimi göstərilmişdir.

Açar sözlər: şəxsi satış, satış təşviqi, azercell, coca-cola, reklam, promosyon


Javid Soltanov

Azerbaijan State University of Economics

master student

[email protected]


Comparative analysis of personal selling and sales promotion in the

case of Coca-Cola and Azercell


Abstract

Personal selling and sales promotion are two of the most widely used marketing communication tools in the business world. Personal selling is a highly effective tool for companies offering customized products or services, while sales promotion is effective for attracting new customers and retaining existing customers. 

In the example of Azercell and Coca-Cola, personal selling is more effective for Azercell in the Azerbaijani market, and sales promotion is more effective for Coca-Cola in the global market. However, both companies use both methods in certain situations to create emotional connections with their customers and build brand loyalty.

The article consists of 4 main headings. The article discusses the comparison of Personal selling and Sales promotion, Personal selling and Sales promotion in the case of Azercell, Personal selling and Sales promotion in the case of Coca-Cola and the importance of personal selling and sales promotion for Coca-Cola. The differences between personal selling and Sales promotion are visualized in tabular form. The number of Azercell sellers is reflected in the graph, and the KPI index is used as a quantitative measure of performance. Coca-Cola's advertising and promotion expenses by region and related sales revenue are reflected in the graphs. Sales revenue is shown as a result of personal selling and the application of sales promotion.

Keywords: personal selling, sales promotion, azercell, coca-cola, advertising, promotion

 
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [1,04 Mb] (yüklənib: 29)

Baxış: 66
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]