Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/139-144

Emin Əlimusayev 

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


AZƏRBAYCANIN GƏLƏCƏK İQTİSADİ İNKİŞAFINDA ANTİDEMPİNQ, KOMPENSASİYA VƏ MÜHAFİZƏ TƏDBİRLƏRİ HAQQINDA 

QANUNVERİCİLİYİN ROLU


Xülasə

Güclü və rəqabətədavamlı iqtisadiyyatın yaradılmasında ilkin amillərdən biri məhz bazar subyektlərinin fəaliyyətlərinin hüquqi əsasını, habelə onların hüquq və vəzifələrini tənzimləyən normativ bazanın olmasıdır. İqtisadiyyatın müvafiq sahəsini tənzimləyən effektiv tənzimləyici çərçivə olmadığı təqdirdə həmin sahənin normal fəaliyyətinin və dayanıqlı inkişafının təmin edilməsindən söhbət gedə bilməz. Bu səbəbdən ölkənin iqtisadi inkişaf hədəflərinin müəyyən edilməsi və həmin hədəflərə nail olunması məhz ölkədə mövcud normativ bazaya mütənasib olmalıdır. O cümlədən Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf hədəflərinə nail olması məhz ölkədə mövcud qanunvericiliyin səviyyəsindən asılıdır. Bu səbəbdən rəqabətədavamlı iqtisadiyyatın formalaşdırılmasını hədəfləyən Azərbaycanın müvafiq iqtisadi sferalarını tənzimləyən normativ bazanın təhlil edilməsi aktual məsələlərdəndir. Habelə Azərbaycanın yaxın gələcəkdə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına potensial üzvlüyü ilə mövcud iqtisadi siyasətin dəyişməsi və ölkə qanunvericiliyinin belə dəyişikliyə hazır olması xüsusi önəm daşıyır. Bu məqalədə hazırkı tarixdə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olmayan Azərbaycanın iqtisadi inkişaf hədəflərinə nail olmasında, habelə sözügedən təşkilata potensial üzvlükldə antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında qanunvericiliyin əhəmiyyətinin hüquqi aspektləri araşdırılmışdır.

Açar sözlər: ticarət, beynəlxalq ticarət, rəqabət, xarici rəqabət, iqtisadi inkişaf, milli prioritetlər, Azərbaycan 2030, antidempinq, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı 


Emin Alimusayev 

Baku State University

 master student

[email protected]


The role of anti-dumping, countervailing, and safeguard measures legislation in 

future economic development of Azerbaijan


Abstract

The core element in the formation of a strong and competitive economy is to adopt the relevant legislation that regulates the legal basis of the activities of businesses, as well as their rights and obligations. Achieving the normal functioning and the sustainable development of the economy without the regulatory framework that regulates the relevant field of the economy, is impossible. Additionally, the determination of the economic objectives must be proportionate to the level of existing legislation. Achieving the economic objectives of the Republic of Azerbaijan is also dependent on the relevant legislation. Therefore, studying the relevant legislation of Azerbaijan, which targets achieving a competitive economy, is necessary. Moreover, the potential membership of Azerbaijan to the World Trade Organization and new economic policy will cause new changes in the economic policy, in this regard relevant regulatory framework of Azerbaijan must be prepared. This article analyses the role of the anti-dumping, countervailing and safeguard measures legislation in the future economic development of the Republic of Azerbaijan, which is not a member of the World Trade Organization yet.

Keywords: trade, global trade, competition, foreign competition, economic development, national priorities, Azerbaijan 2030, anti-dumping, World Trade Organization

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [912,35 Kb] (yüklənib: 18)

Baxış: 58
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]