Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/177-183

Tural Müzəffərli

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRDƏ BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARIN ROLU


Xülasə

Beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin formalaşmasında və idarə olunmasında, əməkdaşlığın gücləndirilməsində və qlobal problemlərin həllində mühüm rol oynayır. Bu qurumlar dialoq, koordinasiya və millətlər arasında iqtisadi qarşılıqlı əlaqələri asanlaşdıran norma və qaydaların yaradılması üçün platforma rolunu oynayır. Beynəlxalq təşkilatların iqtisadi əlaqələrdə əsas funksiyalarından biri ticarəti və investisiyaları təşviq etməkdir. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı kimi qurumlar maneələri azaltmaq və ədalətli rəqabəti təmin etmək üçün qaydalara əsaslanan beynəlxalq ticarət sistemi yaratmaq üçün çalışırlar. Bundan əlavə, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı kimi təşkilatlar qlobal maliyyə sistemlərinin sabitləşdirilməsində, ehtiyacı olan ölkələrə maliyyə yardımı göstərilməsində və inkişaf layihələrinin dəstəklənməsində mühüm rol oynayırlar. Digər mühüm aspekt iqtisadi siyasətin koordinasiyasıdır. G20 kimi təşkilatlar qlobal iqtisadi sabitliyi qorumaq üçün valyuta məzənnələri, fiskal siyasətlər və monetar tədbirlər kimi məsələləri həll etmək üçün siyasətləri müzakirə etmək və əlaqələndirmək üçün böyük iqtisadiyyatları bir araya gətirir. Beynəlxalq təşkilatlar həmçinin qlobal iqtisadi standartların və qaydaların formalaşdırılmasına öz töhfələrini verirlər. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı kimi qurumlar əmək təcrübələri üçün standartlar müəyyən edir, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı isə iqtisadi siyasətlər üçün təlimatlar müəyyən edir. Bu standartlar bərabər oyun sahəsini təmin etməyə və qlobal miqyasda məsuliyyətli iqtisadi təcrübələri təşviq etməyə kömək edir. Bundan əlavə, beynəlxalq təşkilatlar iqlim dəyişikliyi, ictimai sağlamlıq və yoxsulluq kimi transsərhəd problemləri həll edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi qurumlar iqtisadi rifahla onların qarşılıqlı əlaqəsini dərk edərək, bu məsələlərin həlli üçün kollektiv fəaliyyət üçün platforma təqdim edirlər.

Açar sözlər: Beynəlxalq təşkilatlar, ÜTT, BMT, G20,OECD


Tural Muzaffarli

Baku State University

master student

[email protected]


The role of international organizations in international economic relations


Abtract

International organizations play an important role in the formation and management of international economic relations, strengthening cooperation and solving global problems. These institutions serve as a platform for dialogue, coordination and creation of norms and rules that facilitate economic interactions between nations. One of the main functions of international organizations in economic relations is to promote trade and investment. Institutions such as the World Trade Organization are working to create a rules-based international trading system to reduce barriers and ensure fair competition. In addition, organizations such as the International Monetary Fund and the World Bank play an important role in stabilizing global financial systems, providing financial assistance to countries in need, and supporting development projects. Another important aspect is the coordination of economic policy. Organizations like the G20 bring together major economies to discuss and coordinate policies to address issues such as exchange rates, fiscal policies and monetary measures to maintain global economic stability. International organizations also contribute to the formation of global economic standards and regulations. Bodies such as the International Labor Organization set standards for labor practices, while the Organization for Economic Co-operation and Development sets guidelines for economic policies. These standards help ensure a level playing field and promote responsible economic practices globally. In addition, international organizations address cross-border issues such as climate change, public health, and poverty. Recognizing their interrelationship with economic well-being, institutions such as the United Nations provide a platform for collective action to address these issues.

Keywords: International organizations, WTO, UN, G20, OECD
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [740,88 Kb] (yüklənib: 22)

Baxış: 62
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]