Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/190-197

Kamran Sadıqlı

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

[email protected]


BORCLANMANIN STRATEJİK İDARƏ EDİLMƏSİ: QLOBALLAŞAN DÜNYADA İQTİSADİ ARTIMIN VƏ MALİYYƏ SABİTLİYİNİN TARAZLAŞDIRILMASI


Xülasə

Stratejik borc idarətməsi bütün dövlətlər üçün əsasən son illərdə əsas mövzulardan birinə çevrilmişdir. Kritik sektorlara investisiyalar və borclanmadan istifadə etməklə iqtisadi artımı təmin etmək mümkündür. Lakin bunun üçün borcun strateji idarə edilməsi vacibdir. İnflyasiya və beynəlxalq maliyyə sistemindən asılılıq kimi riskləri azaltmaqda bu məqsədə aid olan vacib məsələlərdən sadəcə ikisidir. Bu balans iqtisadi prinsipləri və beynəlxalq tendensiyaları dərindən dərk etməyi tələb edir. Faiz dərəcələri, valyuta məzənnələri və geosiyasi amillərdən təsirlənən qlobal maliyyə mənzərəsi davamlılığı qorumaq və investorların inamını cəlb etmək üçün mürəkkəb borc idarəetmə strategiyalarını tələb edir. Bundan əlavə, yaşıl istiqrazlar kimi innovativ maliyyələşdirmə variantları ekoloji və sosial problemlərin həlli zamanı iqtisadi inkişaf üçün imkanlar təklif edir. Borcun ikili xarakteri onun həm inkişafın katalizatoru, həm də potensial risk rolunu vurğulayır. Borclanma zamanı ölkə uzunmüddətli sabitliyi və inkişafı təmin etmək üçün ehtiyatlı idarəetmə mexanizmlərindən istifadə etməlidir. Bu məqalə bu məsələləri əhatə edərək düzgün borclanma üsulları və daxili borclanmanın önəmindən danışır.

Açar sözlər: strateji borc idarəetməsi, iqtisadi artım, qlobal maliyyə landşaftı, dayanıqlı inkişaf, yaşıl istiqrazlar, SDG ilə əlaqəli istiqrazlar, maliyyələşdirmədə innovasiya, risklərin idarə edilməsi, borc şəffaflığı


Kamran Sadigli

Azerbaijan State University Economics

    [email protected]


Strategic debt management: balancing economic growth and 

financial stability in a globalized world


Abstract

Strategic debt management has become one of the main topics for all states, mostly in recent years. It is possible to ensure economic growth by using investments and borrowing in critical sectors. But strategic debt management is important for this. Reducing risks such as inflation and dependence on the international financial system are just two of the important issues relevant to this goal. This balance requires a deep understanding of economic principles and international trends. A global financial landscape influenced by interest rates, exchange rates and geopolitical factors requires sophisticated debt management strategies to maintain sustainability and attract investor confidence. In addition, innovative financing options such as green bonds offer opportunities for economic development while addressing environmental and social challenges. The dual nature of debt highlights its role as both a catalyst for development and a potential risk. When borrowing, a country must use prudential governance mechanisms to ensure long-term stability and growth. This article covers these issues and talks about proper borrowing techniques and the importance of internal borrowing.

Keywords: strategic debt management, economic growth, global financial landscape, sustainable development, green bonds, SDG-related bonds, innovation in financing, risk management, debt transparency

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [753,59 Kb] (yüklənib: 20)

Baxış: 44
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]