Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/227-231

Şəhla Əliyeva

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Fatma Hüseynova

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Zivər Abseynova

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

ziver.abseynova@mail.ru

Sevinc Eyvazlı

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

[email protected]

İlhamə Məsimova

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

[email protected]


ÜÇGÜNLÜK MALYARİYANIN TÖRƏDİCİSİ OLAN PLASMODİUM VİVAX-IN ERİTROSİTAR MƏRHƏLƏ FORMASININ İN VİTRO İNKİŞAFINA TƏSİR EDƏN MÜXTƏLİF KİMYƏVİ AMİLLƏRİN ARAŞDIRILMASI


Xülasə

Üçgünlük malyariya törədicisi olan P.vivax əsasən cavan eritrositləri invaziya etdiyindən onun fasiləsiz kulturası üçün retikulositlər tətbiq olunmalıdır. 

Bu məqalədə Plasmodium vivax-ın in vitro fasiləsiz kulturasının alınması üçün vacib olan müxtəlif kimyəvi faktorlar tədqiq edilir. Kulturada retikulositlərin istifadəsi, qan zərdabının mənbəyi və konsentrasiyası, kriokonservasiya prosesinin kulturada parazitin sonrakı inkişafına təsiri ilə bağlı ədəbiyyat məlumatları araşdırılır. Bütün bu sadalanan amillərin nəzərə alınmasına baxmayaraq törədicinin uzunmüddətli kulturasını aldə etmək hələ mümkün olmayıb. Bu istiqamətdə tədqiqatlar davam etdirilir.

Açar sözlər: malyariya, P.vivax, fasiləsiz kultura, parazit mənbəyi, insan qan zərdabı, dana rüşeymi qan zərdabı


Shahla Aliyeva

 Scientific Research Institute of Medical Prophilaxy named after V.Akhundov

PhD in biological sciences

[email protected]

Fatma Huseynova

                              Scientific Research Institute of Medical Prophilaxy named after V.Akhundov

PhD in medical sciences

[email protected]

Zivar Abseynova

Scientific Research Institute of Medical Prophilaxy named after V.Akhundov ziver.abseynova@mail.ru


Sevinc Eyvazli

Scientific Research Institute of Medical Prophilaxy named after V.Akhundov [email protected]

Ilhame Masimova

Scientific Research Institute of Medical Prophilaxy named after V.Akhundov [email protected]


Investigation of various chemical factors of the causative agent malaria tertiana Plasmodium vivax affecting in vitro development of the erythrocyte form Abstract

Since causative agent of malaria tertiana P.vivax mainly infects young erythrocytes, reticulocytes should be used for its continuous culture. 

This article discusses various chemical factors that are important for obtaining in vitro a continuous culture of the Plasmodium vivax. The article reviews the literature on the use of reticulocytes in culture, the source and concentration of blood serum, and the effect of cryopreservation on the further development of the parasite in culture. Even though all these factors have been taken into account, it has not yet been possible to obtain a long-term culture of the pathogen. Research in this direction is ongoing. 

Keywords: malaria, P.vivax, continuous culture, source of parasiteshuman serum, fetal bovine serum

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [707,89 Kb] (yüklənib: 22)


Baxış: 46
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]