Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/232-236

Dünya Abasova 

V.Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

[email protected] 

Əsmər Əzizova 

V.Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

[email protected] 

Sürəyya Vəkilova 

V.Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

[email protected]

Günay Qurbanova 

V.Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

[email protected] 

Telli Şirinova 

V.Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

[email protected] 


TOKSOPLAZMOZ VƏ SİTOMEQALOVİRUS İNFEKSİYALARI ZAMANI SEROPOZİTİVLİYİN ÖYRƏNİLMƏSİ 


Xülasə

Opportunist infeksiyalara qarşı meydana gələn immun cavabların araşdırılması effektiv müalicə və profilaktik tədbirlərin inkişafı üçün çox vacibdir. Bir sıra tədqiqatlarda opportunist infeksiyalar zamanı immun sistemindəki dəyişikliklər araşdırılmışdır. Tədqiqatların aparılması üçün V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun klinik laboratoriyasına müraciət edən xəstələrin qan nümunələrindən istifadə olunmuşdur. Tədqiqatlarda 306 şəxs iştirak etmişdir. Tədqiq olunanlardan 76 nəfərdə herpes, 77 nəfərdə toksoplazmoz, 36 nəfərdə sitomeqalovirus, 55 nəfərdə isə miks infeksiyalar seropozitiv nəticə gostərmişdir. İgG üzrə seropozitivlik daha çox miqdarda qeyd edilmişdir. Müayinə olunan şəxslərdə İgM üzrə seropozitivlik müşahidə ediliməmişdir. İFA nəticələri yaş qruplarına və hər bir virus ücün ayrı-ayrı tədqiq edimişdir.        

Açar sözlər: opportunist infeksiyalar, sitomeqalovirus, toksoplazmoz, seropozitivlik, miks infeksiyalar  

Dunya Abasova

Scientific Research Institute of Medical Prophilaxy named after V.Akhundov

[email protected]

Asmar Azizova

Scientific Research Institute of Medical Prophilaxy named after V.Akhundov [email protected]

Sureyya Vakilova

Scientific Research Institute of Medical Prophilaxy named after V.Akhundov

[email protected]

Gunay Gurbanova

Scientific Research Institute of Medical Prophilaxy named after V.Akhundov [email protected]

Telli Shirinova

Scientific Research Institute of Medical Prophilaxy named after V.Akhundov

                                               [email protected]
Study of seropositivity during toxoplasmosis and cytomegalovirus infections


Abstract

  Investigating immune responses to opportunistic infections is critical for the development of effective treatments and preventive measures. Several studies have investigated changes in the immune system during opportunistic infections. Blood samples of patients who applied to the clinical laboratory of the Scientific Research Institute of Medical Prophilaxy named after V.Akhundov were used to conduct the research. 306 people participated in the research. 76 of the examined people had herpes, 77 had toxoplasmosis, 36 had cytomegalovirus, and 55 had mixed infections. IgG seropositivity was noted in greater quantities. IgM seropositivity was not observed in the examined persons. IFA results were analyzed separately for age groups and each virus.

Keywords: opportunistic infections, cytomegalovirus, toxoplasmosis, seropositivity, mixed infections

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [774,52 Kb] (yüklənib: 21)

Baxış: 48
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]