Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/243-248

Tofig Azimov 

Azerbaijan Technical University 

master student 

[email protected]


TECHNOLOGIES IN 5G CELLULAR SYSTEMS


Abstract

Starting with the first generation systems known as "Advanced Mobile Phone System", cellular communication systems have always been in development. Nowadays, the latest cellular communication system whose standardization is mature enough and which has been put on market by service providers is the fifth generation (5G) system. The aim of this study is to introduce emerging technologies to be used with 5G. These technologies include millimeter-wave technology, small cell technology, massive MIMO technology, beamforming technology and full duplex technology. To summarize these technologies; millimeter-wave technology ensures that the bandwidth is extended, but due to high frequency level used, the signals travel shorter distances and transmission losses increase in air and solid materials. So small cell technology has been suggested as a solution to this problem. In this technology, transmission range is extended by using base stations located at shorter proximity, but more antennas are needed. As a solution to the need for multiple antennas in question, masssive MIMO technology has developed. With this technology, a base station can send and receive signals (data) from many more users at the same time, but installation of excess antennas causes interference between signals. In this case, beamforming technology is used. Additionally, the so-called full duplex technology attempts to achieve high efficiency and low latency. As a result, all these technologies used in 5G are supporting each other by eliminating the others' shortcomings, and an all-in-one 5G systems are promising technology. 

Keywords: 5G, milimeter wave, small cell, Massive MIMO, Beamforming, Full Duplex


Tofiq Əzimov

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

[email protected]


5G seyrə sistemlərində texnologiyalar


Xülasə

"Qabaqcıl Mobil Telefon Sistemi" kimi tanınan birinci nəsil sistemlərdən başlayaraq mobil rabitə sistemləri daim inkişafda olmuşdur. Hal-hazırda, standartlaşdırması kifayət qədər yetkin olan və xidmət təminatçıları tərəfindən bazara çıxarılan ən son mobil rabitə sistemi beşinci nəsil (5G) sistemidir. Bu araşdırmanın məqsədi 5G ilə istifadə olunacaq yeni texnologiyaların təqdim edilməsidir. Bu texnologiyalara millimetr dalğa texnologiyası, kiçik hüceyrə texnologiyası, kütləvi MIMO texnologiyası, beamforming texnologiyası və tam dupleks texnologiyası daxildir. Bu texnologiyaları ümumiləşdirmək üçün; millimetr dalğa texnologiyası bant genişliyinin genişləndirilməsini təmin edir, lakin istifadə olunan yüksək tezlik səviyyəsinə görə siqnallar daha qısa məsafələrə gedir və havada və bərk materiallarda ötürmə itkiləri artır. Beləliklə, kiçik hüceyrə texnologiyası bu problemin həlli kimi təklif edilmişdir. Bu texnologiyada ötürmə diapazonu daha qısa məsafədə yerləşən baza stansiyalarından istifadə etməklə genişləndirilir, lakin daha çox antena tələb olunur. Sözügedən çoxlu antena ehtiyacının həlli olaraq, kütləvi MIMO texnologiyası inkişaf etmişdir. Bu texnologiya ilə bir baza stansiyası eyni anda daha çox istifadəçidən siqnal (məlumat) göndərə və qəbul edə bilər, lakin artıq antenaların quraşdırılması siqnallar arasında müdaxiləyə səbəb olur. Bu vəziyyətdə şüa əmələ gətirmə texnologiyasından istifadə olunur. Bundan əlavə, tam dupleks texnologiyası yüksək effektivliyə və aşağı gecikməyə nail olmağa çalışır. Nəticədə, 5G-də istifadə edilən bütün bu texnologiyalar digərlərinin çatışmazlıqlarını aradan qaldıraraq bir-birini dəstəkləyir və hamısı bir yerdə 5G sistemləri perspektivli texnologiyadır.

Açar sözlər: 5G, milimetr dalğası, kiçik hüceyrə, Massive MIMO, Beamforming, Full Duplex
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [819,44 Kb] (yüklənib: 20)

Baxış: 43
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]