Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOIhttps://doi.org/10.36719/2663-4619/100/249-253

Natig Abbasov 

Azerbaijan State Oil and Industry University

PhD in Engineering

candidate of technical sciences

[email protected]

Fatima Jafarli

Azerbaijan State Oil and Industry University 

master student

[email protected]


METHOD OF AUTOMATED SYNTHESIS OF OPTIMAL HEAT EXCHANGE SYSTEM


Abstract

The production of heat exchange equipment for power plants, which is not a serial product for turbine plants, imposes increased requirements on the speed of modification of projects, multiple changes in the main characteristics of equipment at the design stage and linking the design of devices to turbine installations in various operating conditions. All this determines the high price of efficiency and reasonableness of decisions made not only at the design level, but also at the organizational level. The development of computer-aided design (CAD) systems based on the use of modern information technologies makes it possible to accelerate the adoption of design decisions, optimize and improve the design process, technological support and manufacture of heat exchangers.

Keywords: heat exchange equipment, optimization of the heat exchange system, Fibonacci numbers, computer-aided design system, modern information technologies


Natiq Abbasov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

texnika üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Fatimə Cəfərli

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

magistrant

[email protected]


Optimal istilikötürmə sisteminin avtomatlaşdırılmış sintezi metodikası


Xülasə

İstilikdəyişdirici aparatlarını üçün seriyalı məhsullar olmayan elektrik stansiyalarının istilik mübadiləsi avadanlıqlarının istehsalı, layihələrin dəyişmə sürətinə, dizayn mərhələsində avadanlıqların əsas xüsusiyyətlərinin dəfələrlə dəyişdirilməsinə və aparatların dizaynının müxtəlif iş şəraitində turbin qurğulara bağlanmasına artan tələblər qoyur. Bütün bunlar qərarların operativliyinin və etibarlılığının yüksək qiymətini təkcə dizayn səviyyəsində deyil, həm də təşkilati səviyyədə müəyyənləşdirir. Müasir informasiya texnologiyalarının istifadəsinə əsaslanan Kompüter Dəstəkli Dizayn sistemlərinin (CAD) İnkişafı Dizayn qərarlarının qəbulunu sürətləndirməyə, istilik dəyişdiricilərinin dizaynı, texnoloji dəstəyi və istehsalı prosesini optimallaşdırmağa və təkmilləşdirməyə imkan verir.

Açar sözlər: istilik mübadiləsi avadanlığı, istilik mübadiləsi sisteminin optimallaşdırılması, Fibonacci nömrələri, Kompüter Dəstəkli Dizayn sistemi, müasir informasiya texnologiyaları

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [833,15 Kb] (yüklənib: 20)

Baxış: 47
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]