Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/272-277

Aytəkin Fərzəliyeva

2 saylı Rabitə Xidmətləri Mərkəzi

[email protected]


HƏRƏKƏT EDƏN OBYEKTLİ NAQİLSİZ RABİTƏ VASİ


Xülasə

XX əsrin 30-cu illərində çoxlu radiostansiya mövcud idi. İkinci dünya müharibəsindən sonra naqilsiz rabitə sahəsində bir çox milli və beynəlxalq layihələr dayandırıldı. İlk alman şəbəkəsi olan ANetz (1958) analoq idi və 160 MHs tezliyini istifadə edirdi. Birləşmələrin yaradılması, yalnız mobil stansiyadan olurdu. Baza stansiyanın dəyişdirilməsi əlçatmaz idi. 

1982-ci ildə Avropa İttifaqının ümumi prinsiplərinə uyğun olaraq, qərara gəlindi ki, ümumavropa mobil telefon standartı yaradılsın. Yeni sistem 900 MHs tezliyində işləməli və bütün Avropada rouminq təmin edilməli idi. Bu sistemin rəqəmli olması da qərara alınmışdı və “Groupe Spesiale Mobile” (GSM) qrupu yaradılmışdı. Bu tədqiqat qrupu tərəfindən təxminən 10 il ərzində araşdırma aparılaraq, GSM adlanan rəqəmli mobil rabitə standartı hazırlandı ki, bu cür adlandırılma məhz qrupun adından götürülmüşdür.

1990-cı illərin əvvəllərindən CDMA ( Code Division Multiple Access) standartı yaradılmışdır və 1993-cü ildə ABŞ-da bu sistem əsasında ilk şəbəkə qurulmuşdur. Bu standartın ilkin versiyaları GSM-dən keyfiyyətli və daha az şüalandırma baxımından üstün hesab olunurdu.  Bu tip rəqəmli standartlar şərti olaraq 2G(2-ci nəsil) adlandırılmağa başlanıldı.

Açar sözlər: kommutasiya, optik ötürmə, elektronika, telekommunikasiya, naqilsiz rabitə, peyk, tezlik


Aytakin Farzaliyeva

Communication Services Center № 2

[email protected]


wireless communication device with a moving object


Abstract

In the 1930 s, there were many radio stations. After the Second World War, many national and international projects in the field of wireless communication were stopped. The fırst German network, Anatez )1958), was analog and used a frequency of 160 MHz. Connections were made only from the mobile station. Changing the base station was unavailable.

In 1982, in accordance with the general principles of the Europe Union, it was decided to create a pan-European mobile phone standard. The new system was supposed to operate at a frequency of 900 MHz and provide roaming throughout Europe. It was also decided that this system should be digital and the ‘Groupe Spesiale Mobile’ (GSM) group was formed. This research group conducted research gor about 10 year and developed a digital mobile communication standart called GSM, which is named after the name of the group.

The CDMA standard was created in the early 1990s, the fırst network based on this system was established in the United States. Early versions of this standard were considered superior to GSM in terms of quality and less radiation. Digital standasrds of this type were conventionally called 2G (2 and generation)

Keywords: Switching, optical transmission, electronics, telecommunications, wireless cvommunication, satellite, frequency

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [724,87 Kb] (yüklənib: 19)

Baxış: 41
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]