Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/284-291

Filman Sadigov

Azerbaijan State Oil and Industry University

master student

[email protected]


PREDICTING FINANCIAL INFORMATION BY USING 

SUPERVISED MACHINE LEARNING METHODS


Abstract

The use of technology in finance is a rising trend. Although this may seem like an advantage, it also brings with it a great responsibility, because if financial institutions fall behind in technology, it will pose a risk for the institution and its customers. For this reason, the integration of new methods and techniques in line with the current technological innovations and developments of our age into financial processes and the subsequent smooth functioning of the processes must be guaranteed. At this point, it is believed that artificial intelligence technologies make significant contributions. Artificial intelligence enables the performance of many tasks such as decision making, automatic inference, prediction/prediction, speech/object recognition, which can be performed almost close to human performance in corporate processes. In this study, it is aimed to examine the applications of machine learning, a subfield of artificial intelligence, in the field of finance and the relevant recent studies in the literature. In this context, process automation, application of machine learning models in financial sector, financial risk management issues were examined. Thus, the main motivation of the study was to provide a different perspective to researchers especially interested in finance and machine learning and to contribute to the progress in this field.

Keywords: machine learning, financial markets, financial institutions, financial data, financial services sector


Filman Sadıqov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

magistrant

[email protected]


Maşın öyrənmə metodlarından istifadə etməklə 

maliyyə məlumatlarının proqnoz edilməsi


Xülasə

Maliyyə sahəsində texnologiyadan istifadə yüksələn bir tendensiyadır. Bu, üstünlük kimi görünsə də, özü ilə böyük bir məsuliyyət də gətirir, çünki maliyyə qurumları texnologiyadan geri qalarsa, qurum və müştəriləri üçün risk yaradır. Bu səbəbdən dövrümüzün mövcud texnoloji yenilikləri və inkişaflarına uyğun yeni metod və texnikaların maliyyə proseslərinə inteqrasiyası və sonradan proseslərin düzgün işləməsi təmin edilməlidir. Bu nöqtədə, süni intellekt texnologiyalarının əhəmiyyətli töhfələr verdiyi düşünülür. Süni intellekt qərar qəbul etmə, avtomatik nəticə çıxarma, proqnozlaşdırma, nitq/obyektin tanınması kimi bir çox işi yerinə yetirməyə imkan verir. Bu baxımdan məqalə süni intellektin bir alt sahəsi olan maşın öyrənməsinin maliyyə sahəsində tətbiqlərini və müvafiq son araşdırmaları aparmaq məqsədi daşıyır. Bu çərçivədə proseslərin avtomatlaşdırılması, maşın öyrənmə modellərinin maliyyə sektorunda tətbiqi, maliyyə risklərinin idarə edilməsi məsələləri müzakirə edilib. Beləliklə, tədqiqatın əsas motivasiyası xüsusilə maliyyə və maşın öyrənməsi ilə maraqlanan tədqiqatçılara fərqli bir perspektiv təqdim etmək və bu sahədə irəliləyişlərə töhfə verməkdən ibarətdir.

Açar sözlər: maşın öyrənmə, maliyyə bazarları, maliyyə institutları, maliyyə məlumatları, maliyyə xidmətləri sektoru

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [765,84 Kb] (yüklənib: 30)

Baxış: 128
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]