Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/98-106

Yunis Əvəzov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant

[email protected]


HEYDƏR ƏLİYEVİN İQTİSADİ SİYASİ XƏTTİNDƏ BİZNESİN İNKİŞAFI VƏ 

BU İSTİQAMƏTDƏ ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİN OLUNMASI


Xülasə 

Heydər Əliyevin iqtisadi siyasətində şəffaflıq amilinin və biznesin inkişafında təhlükəsizlik siyasətində rolu xüsusilə Azərbaycanın iqtisadi və siyasi təkamülü kontekstində mühüm aktual mövzudur. 1993-cü ildən 2003-cü ilə qədər Azərbaycanın Prezidenti vəzifəsində çalışan Heydər Əliyev ölkənin mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçidinə yönəlmiş bir sıra iqtisadi islahatlar həyata keçirdi. Şəffaflıq bu islahatların mühüm elementi idi, çünki o, xarici investisiyaların cəlb edilməsində və biznes üçün əlverişli mühitin yaradılmasında mühüm rol oynamışdır. Şəffaflığın onun iqtisadi siyasətinə nə dərəcədə inteqrasiya olunduğunu və onun biznesin inkişafına təsirini araşdırmaq ölkənin iqtisadi transformasiyası haqqında dəyərli fikirlər verə bilər.

Heydər Əliyevin iqtisadi və təhlükəsizlik siyasətində şəffaflıq amilinin rolunun tədqiqi onun Azərbaycanın iqtisadi inkişafına təsiri, idarəetmə və biznes etikasının qlobal kontekstində əhəmiyyəti, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə bağlı müasir müzakirələrə uyğunluğu baxımından aktualdır. Bu mövzu davamlı və inklüziv biznesin inkişafına nail olmaq üçün iqtisadi siyasət, təhlükəsizlik problemləri və şəffaflığın təşviqi arasında mürəkkəb qarşılıqlı əlaqəni araşdırmaq imkanı verir.

Məqalədə Heydər Əliyevin postsovet dövründə ölkəmizin iqtisadi müstəqilliyinə təhlükə yaradan ünsürlərin aradan qaldırılmasında danılmaz rolu üzərində dayanacağıq. Bundan əlavə, Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə ölkəmizin iqtisadi həyatında meydana gələn bir sıra dəyişikliklər, mövcud yeni sistemə uyğunlaşma və transformasiya məsələləri və bu kimi faktorlar işığında ölkədə biznes mühitinin necə və hansı formada şəkilləndiyi araşdırılıb təhlil olunacaqdır. Bununla yanaşı, məqalədə Heydər Əliyevin şəffalıq amilinin və təhlükəsizlik siyasətinin onun iqtisadi siyasətətindəki yeri təhlil olunaraq bu amillərin Azərbaycandakı biznes fəaliyyətinə təsirləri müzakirə olunacaqdır. Bu kontekstdə ilk növbədə Azərbaycanın müvafiq dövrdəki (1993-2003-cü illər) iqtisadi inkişafı makroiqtisadi göstəricilər prizmasından dəyərləndiriləcək və daha sonra bu inkişaf çərçivəsində Heydər Əliyevin iqtisadi siyasətindəki şəffaflıq amilinin və təhlükəsizlik siyasəti kontekstində Azərbaycandakı biznes fəaliyyəti baxımından imkanları tədqiq ediləcəkdir. 

Açar sözlər: Heydər Əliyev, iqtisadi siyasət, iqtisadiyyatda şəffaflıq, biznesin inkişafı


Yunis Avazov

Azerbaijan State University of Economics

master student

[email protected]


Development of business in Heydar Aliyev's economic political line and providing transparency in this direction


Abstract

An significant current issue, particularly in light of Azerbaijan's political and economic development, is the role that openness plays in Heydar Aliyev's economic policies and security measures in the growth of businesses. Azerbaijan underwent a series of economic reforms under Heydar Aliyev's administration (1993–2003) in an effort to move from a centrally planned to a market economy. Since transparency attracted foreign investment and fostered a climate that was conducive to business, it was a crucial component of these reforms. A nation's economic transition can be better understood by looking at how much transparency is included into its economic policies and how that affects business development.

Examining how transparency functions in Heydar Aliyev's economic and security policies is important because it affects Azerbaijan's economic growth, is significant in the global context of management and business ethics, and is pertinent to current debates about economic diversification. This theme offers a chance to investigate the intricate relationships that exist between security issues, economic policy, and the advancement of transparency in order to create equitable and sustainable corporate development.

This paper will concentrate on Heydar Aliyev's indisputable contribution to the removal of the factors endangering our nation's economic autonomy throughout the post-Soviet era. Additionally, a number of changes to our nation's economic landscape that took place under Heydar Aliyev's leadership, challenges of adjustment and transition to the new system in place, and how and in what way the nation's business environment developed will be looked at and analyzed in light of these developments. Furthermore, the paper will examine the position of Heydar Aliyev's security policy and transparency component in his economic policy and talk about how these things affect business in Azerbaijan. First, through the lens of macroeconomic indicators, the economic development of Azerbaijan during the relevant period (1993-2003) will be assessed. Next, within the framework of this development, the transparency factor in Heydar Aliyev's economic policy and the potential for business activity in Azerbaijan within the context of security policy will be examined.

Keywords: Heydar Aliyev, economic policy, transparency in the economy, business development

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [716,62 Kb] (yüklənib: 26)


Baxış: 70
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]