Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/138-142

Aytaj Gurbanova

Baku State University

master student

[email protected]


IMITATION IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY PRACTICE IN THE CONTEXT 

OF UNFAIR COMPETITION: CONCEPT AND ELEMENTS


Abstract

Engaging in economic activity by illegally benefiting from the fame and reputation that a person or organization has gained in society, usually by spending many years, hard work and serious capital, is seen as the easiest way to engage in economic activity without spending effort and is considered unfair competition. 

In general, it is possible to systematize the elements of unfair competition as follows: 1) economic competition 2) compete in illegal ways 3) damage or likelihood of damage. But, imitation, which is a form of unfair competition in the literal sense, and imitation are different concepts. For this reason, the realization of one of the above 3 cases alone is not enough for imitation, which is a form of unfair competition. From the point of view of unfair competition law, the question is not whether or not it is imitation, but how it is. Because all kinds of imitation are not against unfair competition. If the imitation in question leads to a risk of confusion, it is possible to speak of unfair competition. The unfair competition law is not about the possibility of confusing the two signs, but rather the fact that a behavior leads to confusion among the consumers about the origin of the product.

Keywords: unfair competition, economic activity, imitation, risk of confusing, consumer


Aytac Qurbanova

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


Sahibkarlıq fəaliyyəti təcrübəsində təqlid haqsız rəqabət kontekstində: 

anlayış və ünsürləri


Xülasə

Bir şəxsin və ya təşkilatın cəmiyyətdə uzun illər zəhmət və ciddi sərmayə sərf edərək qazandığı şöhrət və nüfuzdan, adətən, qeyri-qanuni şəkildə yararlanaraq iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq zəhmət sərf etmədən iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmağın ən asan yolu kimi qiymətləndirilir və haqsız rəqabət hesab olunur. 

Ümumiyyətlə, haqsız rəqabətin elementlərini aşağıdakı kimi sistemləşdirmək olar: 1) iqtisadi rəqabət 2) qeyri-qanuni yollarla rəqabət 3) zərər və ya zərər ehtimalı. Lakin haqsız rəqabətin bir növü olan təqlid ilə hərfi mənada təqlid fərqli anlayışlardır. Bu səbəbdən də haqsız rəqabət forması olan təqlid üçün yuxarıda qeyd olunan 3 haldan birinin təkcə reallaşması kifayət etmir. Haqsız rəqabət hüququ baxımından məsələ onun təqlid olub-olmaması deyil, necə olmasıdır. Çünki hər cür təqlid haqsız rəqabətə gətirib çıxarmır. Sözügedən təqlid çaşqınlıq riskinə səbəb olarsa, haqsız rəqabətdən danışmaq olar. Haqsız rəqabət iki əlaməti qarışdırmaq ehtimalı ilə bağlı deyil, əksinə, bir davranışın istehlakçılar arasında məhsulun mənşəyi ilə bağlı çaşqınlığa səbəb olmasıdır.

Açar sözlər: haqsız rəqabət, iqtisadi fəaliyyət, təqlid, çaşqınlıq riski, istehlakçı

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [634,13 Kb] (yüklənib: 26)

Baxış: 60
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]