Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/143-148

Kamilə Quliyeva 

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


HÜQUQİ ŞƏXSİN MÜFLİS OLMASININ VƏ ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTSİZLİYİNİN ANLAYIŞI VƏ MƏZMUNU


Xülasə

Hazırki məqalədə hüquqi şəxslərin müflis olmasının anlayışı və onun Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində yeri ətraflı şəkildə şərh olunmuşdur. Müflis olma və iflasın anlayışları bir-birindən fərqləndirilmiş, müflis olma məfhumunun izahı qismində çıxış edən “ödəmə qabiliyyətsizliyi” anlayışının təfsiri və əhatə dairəsinə aid olan hallar aydınlaşdırılmış, bu hallara dair qanunvericiliyə müvafiq təkliflər verilmişdir.

Açar sözlər: hüquqi şəxs, iflas, müflis olma, ödəmə qabiliyyətsizliyi, balans müflisləşməsi, maliyyə vəsaiti müflisləşməsi, borclu müəssisə, fərdi borclu, kreditor


Kamila Guliyeva

Baku State University 

master student 

[email protected]


Definition and content of bankruptcy and insolvency of a legal entity


Abstract

In this article, the concept of insolvency of legal entities and its place in the legislation of the Republic of Azerbaijan are explained in detail. The concepts of insolvency and bankruptcy are distinguished from each other, the cases related to the interpretation and scope of the concept of "insolvency", which acts as an explanation of the concept of bankruptcy, are clarified, and relevant proposals for the legislation on these cases are given.

Keywords: legal entity, bankruptcy, insolvency, inability to pay, balance sheet insolvency, cash flow insolvency, debtor enterprise, individual debtor, creditor

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [669,7 Kb] (yüklənib: 26)

Baxış: 62
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]