Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/187-198

Aygul Khalilova

Azerbaijan Technical University

[email protected]


ABBREVIATIONS IN ENGLISH


Abstract

The essence of good writing is precision and clarity, and the use of abbreviations is an ideal way to ensure these essentials. Abbreviations are shortened forms of words. Their purpose is to provide readily understandable substitutes and in this way aid the reading effort. This phenomenon perfectly reflects the spirit of our time, when there is a need to transmit much information during the shortest period of time. 

Abbreviations add colour, fun and interest to language and thereby they act as mnemonics, or memory devices. Many abbreviations when used properly can certainly enhance communications, because they act as 'short-hand' and therefore increase the efficiency of communications; in other words, more meaning is expressed in less time and fewer words. Abbreviations are a fascinating reflection of the development of communications, language and social attitudes. As literacy rose, and as advances in science and technology brought with them more complicated terms and concepts, the tendency of abbreviating terms became increasingly convenient. In business, industry, education and government abbreviations are often used by people working within the same fields. The major benefit of abbreviation is precision, concision and clarity; as in mathematics complicated structural ideas may be expressed briefly but precisely.

Keywords: acronym, alphabetic abbreviation, orthographic abbreviation, clipping, blending, initial abbreviation

                                                                                                                         

Aygül Xəlilova

Azərbaycan Texniki Universiteti

[email protected] 


İngilis dilində qısaltmalar


Xülasə

Düzgün yazının əsasını dəqiqlik və aydınlıq təşkil edir, qısaltmaların istifadəsi bu əsasların təminatı üçün ideal yoldur. İxtisarlar sözlərin qısa formalarıdır. Onların istifadəsində əsas məqsəd asanlıqla anlaşılan əvəzediciləri vermək və bu yolla mətnin daha qısa müddətdə oxunub dərk edilməsinə yardım etməkdir. Bu fenomen müasir dövrün tələbinə tam uyğundur, xüsusilə də ən qısa vaxt ərzində çox informasiyanı ötürmək zərurəti yarandıqda qısalmalardan istifadə məqsədə uyğundur.

Qısaltmalar dilə rəngarənglik, əyləncə, maraq əlavə edir və beləliklə onlar dildə mnemonik rolunu oynayır. İxtisarlardan düzgün şəkildə istifadə etdikdə məlumatlandırma səviyyəsi daha da genişlənir, çünki onlar qısa vasitələrdir və beləliklə məlumatlandırmanın effektivliyini daha da artırır; başqa sözlə desək, az sözlə və qısa zamanda daha çox məna ifadə olunur. Qısaltmalarda kommunikasiya, dil və sosial münasibətlarin inkişafı açıq-aşkar öz əksini tapır. Elm inkişaf etdikcə, elm və texnikadakı irəliləyişlər nəticəsində  dilə çoxlu mürəkkəb termin və məfhumlar daxil olduqca qısaltmalardan istifadə tendensiyası daha da artır. İdarəetmədə, təhsildə, biznesdə və sənayedə qısaltmalar eyni sahədə çalışan insanlar arasında çox geniş şəkildə istifadə olunur. Qısaltmaların əsas faydası dəqiqlik, müxtəsərlik və aydınlıqdır; necə ki, riyaziyyat elmində mürəkkəb quruluşlu konsepsiyalar qısa, lakin dəqiq şəkildə ifadə edilir

Açar sözlər: akronim, əlifba abbreviaturası, orfoqrafik abbreviatura, kəsmə, qarışdırma, ilkin abbreviatura

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [778,9 Kb] (yüklənib: 27)

Baxış: 59
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]