Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/206-211

Nuriyyə Bağıyeva 

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


MƏİŞƏT ZORAKILIĞI QURBANLARINA YARDIM ZAMANI KONFİDENSİALLIĞIN TƏMİN EDİLMƏSİ: BEYNƏLXALQ NORMALAR ƏSASINDA ARAŞDIRMA


Xülasə 

Məişət zorakılığı və ya qadınlara qarşı zorakılıq   cinayət, insan hüquqları pozuntusu və ayrı-seçkiliyin bir formasıdır. Onlarla həm milli, həm də beynəlxalq sferada mübarizə aparılır. Beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq normaların əsas prioritetlərinin qadınlara qarşı zorakılığın qarşısının alınması və onunla mübarizə, qurbanların müdafiəsi və günahkarların cəzalandırılmasından ibarət olduğunu vurğulayırlar. Məqalədə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müvafiq sahədə görülən tədbirlər ətraflı təhlil olunur, təklif və tövsiyələr irəli sürülür.

Açar sözlər: məişət zorakılığı, pozitiv öhdəliklər, qadınlara qarşı zorakılıq, CEDAW, konfidensiallıq 


Nuriyya Baghiyeva 

Baku State University

                                                                     master student

[email protected]


Providing confidentiality in helping victims of domestic violence

investigation based on international standards


Abstract

Domestic violence or violence against women is a crime, a violation of human rights and a form of discrimination. They are being fought both nationally and internationally. International organizations emphasize that the main priorities of international norms are prevention and combating violence against women, protection of victims, and punishment of perpetrators. In the article, the measures taken by international organizations in the relevant field are analyzed in detail, and suggestions and recommendations are put forward.

Keywordsdomestic violence, positive obligations, violence against women, CEDAW, confidentiality

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [709,64 Kb] (yüklənib: 26)

Baxış: 57
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]