Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/212-219

Ayxan Abbaslı

Qərbi Kaspi Universiteti 

magistrant

[email protected]


DAXİLİ TURİZM BAZARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ 

GÖRÜLƏN DÖVLƏT TƏDBİRLƏRİ VƏ PROQRAMLARI


Xülasə

Tədqiqatın məqsədi: Məqsəd, axili turizm bazarını gücləndirmək üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən müxtəlif tədbirləri və proqramları qiymətləndirmək və təhlil etməkdir. Yerli turizmin təşviqinə yönəlmiş marketinq kampaniyalarının, infrastrukturun inkişafının, siyasət təşəbbüslərinin və maliyyə stimullarının effektivliyinin araşdırılmasını əhatə edir.

Elmi Yenilik: Tədqiqatın yeni aspekti daxili turizmi inkişaf etdirmək üçün yeni fikirlərin üzə çıxarılması və ya innovativ strategiyaların təklif edilməsini əhatə edir. Buraya az öyrənilmiş turizm istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, turizmin təşviqi üçün inkişaf etməkdə olan texnologiyalardan istifadə edilməsi və ya hələ geniş şəkildə qəbul edilməmiş unikal siyasət yanaşmalarının təklif edilməsi daxil ola bilər.

Tədqiqatın Nəticələri: Nəticələrə təfərrüatlandıracaq, artan turizm axını, iqtisadi təsirlərin qiymətləndirilməsi və ya xüsusi proqram və təşəbbüslərin effektivliyi haqqında məlumatlar daxildir. Nəticələr dövlət tədbirlərinin daxili turizmə necə təsir etdiyini aydın şəkildə göstərir.

Tədqiqatın Məhdudiyyətləri: Məlumatların mövcudluğu, coğrafi əhatə dairəsi və ya tədqiqatın vaxt çərçivəsi ilə bağlı məhdudiyyətlər daxil ola bilər. Məhdudiyyətlərin tanınması tədqiqat nəticələrinin kontekstini və tətbiqini başa düşmək üçün çox vacibdir.

Praktik əhəmiyyəti: Tədqiqatın real dünya nəticələrini müzakirə edəcək.  Turizm orqanları, siyasətçilər və ya turizm sənayesində özəl sektorun maraqlı tərəfləri üçün praktiki tövsiyələr təklif edə bilər.  Əsas diqqət tapıntıların daxili turizmi yaxşılaşdırmaq üçün necə tətbiq oluna biləcəyinə yönəldiləcək.

Tədqiqatın orijinallığı: Mövcud tədqiqat, əvvəlki  boşluqları necə aradan qaldırdığını, yeni metodologiyalar təklif etdiyini və daxili turizmin təkmilləşdirilməsi üzrə yeni perspektivləri necə təmin etdiyini vurğulayır.

Açar sözlər: daxili turizm, turizm siyasəti, Turizm üzrə Dövlət Proqramları, turizmin inkişafı strategiyaları, yerli turizmin təşviqi, turizm infrastrukturu


Aykhan Abbasli

Western Caspian University

master student

[email protected] 


State measures and programs to improve the domestic tourism market


Abstract

Objective of the study: The objective of the study is to evaluate and analyze the various measures and programs implemented by the government to strengthen the domestic tourism market. It includes examining the effectiveness of marketing campaigns, infrastructure development, policy initiatives and financial incentives aimed at promoting local tourism.

Scientific Innovation: The novel aspect of research involves uncovering new ideas or proposing innovative strategies to develop domestic tourism. This may include identifying understudied tourism destinations, using emerging technologies to promote tourism, or proposing unique policy approaches that have not yet been widely adopted.

Research Findings: This may include information on increased tourism flows, economic impact assessments, or the effectiveness of specific programs and initiatives, which will detail the results of the research. The results clearly show how government measures affect domestic tourism.

Limitations of the Study: Limitations may include data availability, geographic scope, or time frame of the study. Recognizing limitations is critical to understanding the context and application of research findings.

Practical Importance: Will discuss the real-world implications of the research. Tourism authorities can offer practical advice for policy makers or private sector stakeholders in the tourism industry. The focus will be on how the findings can be applied to improve domestic tourism.

Research originality: The current research highlights how it addresses previous gaps, suggests new methodologies, and provides new perspectives on improving domestic tourism.

Keywords: domestic tourism, tourism policy, State Tourism Programs, tourism development strategies, promotion of local tourism, tourism infrastructure, economic ipact of tourism

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [855,61 Kb] (yüklənib: 27)

Baxış: 66
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]