Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/241-245

Nərmin Məhərrəmli 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

magistrant

[email protected]


ELEMENTAR FUNKSİYALAR HAQQINDA


Xülasə

Elementar funksiyalar hesablamanın öyrənilməsində yaranan ən əsas funksiyalardır. Bunlara elementar cəbrin tədqiqat obyekti olan çoxhədlilər daxildir. Daha ümumi olaraq bunlara bütün cəbr funksiyaları, eləcə də ən əsas transsendental funksiyalar daxildir: eksponensial funksiya, loqarifm, triqonometrik funksiyalar və hiperbolik funksiyalar. Bundan əlavə, əvvəlki funksiyaların dörd elementar toplama, çıxma, vurma və bölmə əməliyyatları və funksiya tərkibi vasitəsilə sonlu birləşmələri də elementar funksiyalardır. Elmdə gedən sürətli inteqrasiya prosesi bütün sahələri müəyyən bir platformada birləşdirməyə imkan verən bir müstəvi yaradıb. Elmi biliklərin sürətli şəkildə yığılması nəticəsində tədqiqatçılar üçün  elmi əsərlərini yazmaq və təhlil etmək ciddi mənada problemə çevrilib. 

Qeyd olunan boşluğu aradan qaldırmaq üçün daha çox sosial elmlərdə olan kumulyativ biliklərin,  arqumentlərin yoxlanılması, həmçinin ədəbiyyat axtarışlarından tutmuş nəticəyə qədərki proses üçün 1833-cü ildən başlayaraq bu proqramlar yaradılmağa başlanıldı və bunun nəticəsində riyazi məsələnin həllində funksiyalarla işləmək daha səmərəlidir.

Açar sözlər: elementar funksiyalar, funksiyaların növləri, oxşarlıq, fərqlilik, funksiyaların xarakteristikası


Narmin Muharramli

Azerbaijan State Pedagogical University

master student

[email protected]


About elementary functions


Abstract

Elementary functions are the most basic functions that arise in the study of calculus. These include polynomials, which are the object of study in elementary algebra. More generally, these include all algebraic functions, as well as the most basic transcendental functions: the exponential function, the logarithm, the trigonometric functions, and the hyperbolic functions. In addition, finite combinations of the preceding functions through the four elementary operations of addition, subtraction, multiplication, and division and composition of functions are also elementary functions. The rapid integration process in science has created a plane that allows to connect all fields on a certain platform. As a result of the rapid accumulation of scientific knowledge, it has become a serious problem for researchers to write and analyze their scientific works. 

In order to overcome the mentioned gap, these programs were started to be created starting from 1833 for the verification of cumulative knowledge and arguments in social sciences, as well as for the process from literature searches to the result, and as a result, it is more efficient to work with functions in solving a mathematical problem.

Keywords: elementary functions, types of functions, similarity, difference, characteristics of functions

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [671,14 Kb] (yüklənib: 27)

Baxış: 60
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]