Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/251-255

Nigar Əliyeva 

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Kolleci

[email protected]


KÖK HÜCEYRƏ İLƏ MÜALİCƏ. ORQANİZMDƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİ. 

BU SAHƏDƏ OLAN YENİLİKLƏR


Xülasə

İnsan orqanizminin ən kiçik quruluş və funksianal vahidi hüceyrədir. Bəzi hüceyrələr vardır ki, onlar özləri - özlərini törədə bilirlər, eyni zamanda başqa   hüceyrə tipinə də çevrilirlər. Bu cür hüceyrələr kök hüceyrə adlanır. Öz-özünü yeniləmək xüsusiyyəti olan kök hüceyrə digər hüceyrələrə çevrilmək qabilliyəti ilə orqanizmin ehtiyacı olduğu zaman dövriyəyə girər, digər hüceyrələrin əmələ gəlməsini, çoxalmasını, böyüməsini təmin edər. Kök hüceyrədən müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifazdə edilir. Anadangəlmə metabolik reaksiyaların pozulmasında, sümük iliyi xəstəliklərində, immun sisteminin gücləndirilməsində, zədələnən orqan və toxumaların müalicəsində, diz-oynaq problemlərində, kosmetalogiyada gəncləşmə prosedurlarında geniş istifadə olunur. Son dövrlər isə alzaymer, parkinson, beyin damarlarının tutulması və uralogiyada tətbiq  edilir və çox gözəl nəticələr alınır. Əvvəllər müalicəsi mümkün olmayan xəstəliklər kök hüceyrə tətbiqi sahəsində öz həllini tapır və bu sahədə tətqiqatlar gələcəkdə orqan transplantasiyasında mühüm nəticələrin alınmasına zəmin yaradacaq. Belə ki orqanın kök hüceyrədən alınması üzərində çalışılır. Kök hüceyrə müalicəsində kök hüceyrə ya xəstənin özündən alınır ya da uyğun donordan əldə edilir və müalicə üçün lazimi sahəyə tətbiq edilir.

Açar sözlər: kök hüceyrə nədir, kök hüceyrənin növləri, kök hüceyrənin alınması, kök hüceyrənin tətbiq olunduğu sahələr, kök hüceyrə ilə müalicə usulları, kök hüceyrənin kosmetalogiyada, cavanlaşdırma prosedurlrında tətbiqi, kök hüceyrə bağışlanması

Nigar Aliyeva

Azerbaijan State Pedagogical College

[email protected]


Stem cell treatment. Areas of application in organism.

Innovations in this field


Abstract

The smallest structural and functional unit of the human body is the cell. There are some cells that can reproduce by themselves, but also transform into another cell type. Such cells are called stem cells. The stem cell, which has the property of self-renewal, with the ability to transform into other cells, enters the cycle when the body needs it, ensures the formation, reproduction and growth of other cells. Stem cells are used in the treatment of various diseases. It is widely used in disorders of congenital metabolic reactions, bone marrow diseases, strengthening of the immune system, treatment of damaged organs and tissues, knee-joint problems, rejuvenation procedures in cosmetology. Recently, it is used in Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebrovascular disease and urology, and very good results are obtained. Previously untreatable diseases are being solved in the field of stem cell application, and research in this field will lay the groundwork for obtaining important results in organ transplantation in the future. So, they are trying to get the organ from the stem cell. In stem cell therapy, stem cells are either taken from the patient himself or obtained from a suitable donor and applied to the required area for treatment.

Keywordwhat is root cell, root cell sorts, obtaining root cells, areas where root cells are implemented, treatment ways with root cell, implementation of root cell in cosmetology and rejuvenation procedure, root cell donation

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [663,89 Kb] (yüklənib: 32)

Baxış: 70
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]