Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/269-275

Hakim Məhsimov

Azərbaycan Respublikası 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Elmi Tədqiqat İnstitutu

kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

[email protected]

Sima Musayeva 

Azərbaycan Texniki Universiteti

kimya üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Gülyanaq Əfqanlı

Azərbaycan Respublikası 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Elmi-Tədqiqat İnstitutu

magistrant

[email protected]

Hünər Ağayev 

Azərbaycan Respublikası 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Elmi-Tədqiqat İnstitutu 

magistrant

[email protected]

Zöhrə Duşdurova

Azərbaycan Respublikası 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Elmi-Tədqiqat İnstitutu

[email protected]


81 MM TÜSTÜ QUMBARALARININ TƏSNİFATI VƏ TƏSİRLƏRİ


Xülasə

Məqalədə 81 mm-lik ЗD6 tipli qumabaranın pirotexniki tüstü tərkibi komponentlərinin təyinatının əsaslandırılması, tüstü tərkiblərində istifadə olunan oksidləşdiricilərinin nəzəri təhlili, komponentlərin miqdarının pirotexniki tərkib parametlərinə (yanma sürətinə, sıxlığına, tüstü əmələ gətirmək qabiliyyətinə və yanma qabiliyyətinə) təsirinin araşdırılmışdır. 

Həmçinin qeyd edilir ki, tüstü vasitələri işə düşdükdən sonra tüstü yaradaraq siqnal vermir. Siqnal hədəf göstərmək, düşmə zonası müəyyən etmək və ya bölmələrin, texnikanın hərəkəti zamanı  tüstü pərdəsi yaratmaq üçün istifadə olunur. Tüstü buraxan silahlar tankların və raketlərin fonunda o qədər də təsirli görünmür. 

Tüstü kamuflyaj vasitələri bir çox əsgərin həyatını xilas edir və bir çox möhtəşəm əməliyyatları həyata keçirməyə imkan verir.

Açar sözlər: qumbara, 81 mm, qırmızı fosfor, kamuflyaj


Hakim Mahsimov

Scientific Research Institute of the Ministry of Defense Industry of the 

Republic of Azerbaijan

PhD in chemistry

[email protected]

Sima Musayeva

Azerbaijan Technical University

PhD in chemistry

[email protected]Gulyanag Afganli

Scientific Research Institute of the Ministry of Defense Industry of the 

Republic of Azerbaijan

master student

[email protected]

Hunar Aghayev

Scientific Research Institute of the Ministry of Defense Industry of the 

Republic of Azerbaijan

master student

[email protected]

Zohra Dushdurova

Scientific Research Institute of the Ministry of Defense Industry of the 

Republic of Azerbaijan

[email protected]


Classification and effects of 81 mm smoke grenades


Abstract

In the article, the substantiation of the determination of the pyrotechnic smoke composition components of the 81 mm ЗD6 type grenade, the theoretical analysis of the oxidizers used in the smoke compositions, the effect of the amount of components on the pyrotechnic composition parameters (burning speed, density, smoke generation ability, and burning ability) were investigated. 

Smoking devices do not give a signal by generating smoke after starting. The signal is utilized to establish the target, to determine the drop zone of the grenade or to create a smoke screen during the movement of military units and equipment. Smoke weapons are not very effective in the background of tanks and missiles. Smoke camouflage devices save the lives of many soldiers and allow to carry out many spectacular operations.

Keywords: grenade, 81 mm, red phosphorus, camouflage
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [759,02 Kb] (yüklənib: 24)

Baxış: 56
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]