Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/304-310

Ramazan Eyyubov 

Odlar Yurdu Universiteti 

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Sevda Abulova 

Bakı, Azərbaycan 

[email protected]

Həqiqət Əşirova 

Odlar Yurdu Universiteti 

[email protected]

Rasim Nərmanov 

ADPU, Şamaxı filialı 

[email protected] 


RİYAZİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN BURAXDIĞI TİPİK SƏHVLƏR


Xülasə

Məlumdur ki, bir qaydan‎ dərk etmək, düsturu öyrənmək müəyyən çətinliklər yaradır, onlar‎ tətbiq etmək yaddan çıxır. Bu mənada həllin tap‎lması və əsaslandırılması üçün qaydanı bilmək lazımdır. Lakin ‏şagirdlərin əksəriyyəti məsələni həll etmək üçün tətbiq edilməli olan düstur və qaydaları‎ formal olaraq öyrənməklə əlaqəli olmayan qaydalar toplusu kimi qəbul edirlər. Odur ki, şagirdlərə qaydalar‎n formal mənimsənilməsi nəticəsində burax‎lan səhvlərin qarşısını almaq və səhvləri düzəltmək üçün xüsusi modeldən istifadə etmək lazım gəlir. Müəllimin rəhbərliyi alt‎nda ‏agirdlərin özləri tərəfindən səhvlərin tapılması və düzəldilməsi, öyrənilməsi və təhlili, riyaziyyatın öyrənilməsinə idrak marağının formalaşmasında təsirli vasitəyə çevrilir.

Şagirdlərin özləri bu səhvlərin nədən irəli gəldiyini, nədən qaynaqlandığı‎‎nı‎‎ izah edə bilmirlər. Səhvlərin əksəriyyəti biliyin olması‎ və ya olmaması‎‎ ilə birbaşa əlaqəli deyil, hansı‎ ki, yaxşı‏‎‏‎ oxuyan ‏şagird səhvlər edə bilər. Bəzi dərin hesablama əməliyyatlar‎n‎n aparan zaman ‏şagird səhvləri bir qədər azalda bilər, amma aradan qald‎ra bilməz. Belə səhvlərdən xilas olmaq mümkündürmü?. Şagird diqqətlə qərar verməli, nələr olduğunu bilir, amma özünə kömək edə bilmir.Riyaziyyatı şagirdin öyrənilməsi, ona xas olan nəticəyə ən vicdanlı və məsuliyyətli münasibəti deməkdir. Bu isə o deməkdir ki, ona yoxlamaq bacarığını öyrətmək lazımdır.

Qeyd edilən məsələni həll etmək üçün araşdırılması burax‎lan səhvlərin qarşısını almaq və səhvləri düzəltmək üçün xüsusi modeldən istifadə etmək lazım gəldiyi əsasən nəzərdən keçirilmişdir. 

Açar sözlər: səhv, öyrənmək, şagird, riyaziyyat,düstur, qayda, öyrənmək

                                                                                                                             

                                                                                                      Ramazan Eyyubov

                                                                                                   Odlar Yurdu University

                                                                                   Doctor of philosophy in mathematics

                                                                                                        [email protected]

                                                                                                          Sevda Abulova 

                                                                                                 Baku, Azerbaijan 

[email protected] 

                                                                                                        Hagigat Ashirova 

                                                                                                 Odlar Yurdu University

                                                                                             [email protected]

                                                                                                         Rasim Narmanov 

                                                                                                 ADPU, Shamakhi branch

                                                                                                 [email protected]

                                                Typical errors made by pupils in mathematics lessons
                                                                       
Abstract
    It is known that understanding a rule, learning a formula creates certain difficulties, they are forgotten to apply. In this sense, it is necessary to know the rule in order to find and justify the solution. However, most students perceive the formulas and rules to be applied to solve the problem as a set of rules that are not formally related to learning. Therefore, students need to use a special model to prevent and correct mistakes made as a result of formal learning of rules. Under the guidance of the teacher, finding and correcting mistakes by the students themselves, studying and analyzing them becomes an effective tool in the formation of cognitive interest in learning mathematics.
   The students themselves cannot explain why these mistakes come from and what they are caused by. Most of the errors are not directly related to the presence or absence of knowledge, which a good student can make. When performing some deep calculation operations, the student can reduce the errors somewhat, but not eliminate them. Is it possible to get rid of such mistakes? The student must make careful decisions, he knows what is going on, but he cannot help himself. The student's study of mathematics means the most honest and responsible attitude towards the result that is characteristic of him. This means that he needs to be taught the ability to check.

In order to solve the mentioned issue, it was mainly considered that it is necessary to use a special model to prevent and correct the errors that were left to be investigated.

Keywords: error, learning, student, mathematics, formula, rule, learning

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [870,74 Kb] (yüklənib: 16)

Baxış: 111
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]