Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/317-323

Aytac Məmmədova

Bakı, Azərbaycan

amamedova0209 mail.ru


SİMİN RƏQSİ TƏNLİYİ ÜÇÜN OPTİMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏSİNİN 

FƏRQ APROKSİMASİYASI


Xülasə

Təqdim olunan işdə simin rəqsi tənliyi üçün sərhəddə idarəedici funksiya olan halda optimal idarəetmə məsələsinə baxılmışdır. Məsələnin həllinin varlığı isbat olunmuş, məqsəd funksiyasının qradiyenti üçün ifadə tapılmış, optimallıq üçün zəruri şərt göstərilmiş, məsələnin təqribi həlli üçün qradiyentin proyeksiyası üsulu izah olunmuşdur.

Açar sözlər: simin rəqsi tənliyi, idarəedici funksiya, optimal idarəetmə, funksional, diskretləşdirmə


Aytac Mammadova

Baku, Azerbaijan

amamedova0209 mail.ru


A difference approximation of an optimal control problem for the 

string oscillation equation


Abstract

In the presented work, the issue of optimal control in the case of a control function on the boundary for the string oscillation equation was considered. The existence of the solution of the problem was proved, the expression for the gradient of the objective function was found, the necessary condition for optimality was indicated, and the gradient projection method for the approximate solution of the problem was explained.

Keywords: string oscillation equation, control function, optimal control, functional, discretization

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [873,87 Kb] (yüklənib: 26)


Baxış: 62
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]