DOI: 10.36719/AEM/2007-2020/54/141-143
Afaq Gülağa qızı Salamzadə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

AFONİYA, ONUN ETİOLOGİYASI VƏ SİMPTOMOKOMPLEKSİ

Açar sözlər: səs, afoniya, səs telləri, funksional afoniya, spastik afoniya
Key words: voice, aphony, sound wires, functional aphony, spastic aphony
Ключевые слова: голос, афония, голосовые складки, функциональная афония,спастическая афония

Səs pozulmаlаrı müxtəlif cür qruplаşdırılır. Səs pozulmalarının təsnifatı patologiyanın təbiətinə, lokalizasiyasına və həmçinin etiopatigenəzə əsasən təsnif olunur. Səs pozuntularının vahid təsnifatı yoxdur. Mövcud təsnifatlar müxtəlif prinsiplər əsasında aparılır. Bu pozulmаlаrı bilmək müаlicə metodlаrının və nitq terаpiyаsı işinin metodlаrının seçilməsi üçün vаcibdir. Səs pozulmaları vokal aparatında patoloji dəyişikliklər səbəbindən səsin olmaması və ya pozulmasıdır. Səsin patologiyası ümumiyyətlə iki formada təqdim olunur:
1) Afoniya;
2) Disfoniya.
Səs pozulmalarının P.S.Volkova və D.K.Vilson tərəfindən təsnifatı verilmişdir. Volkovaya görə səs pozulmaları boğazın sinir-əzələ aparatındakı dəyişikliklərin təbiətindən, ilk növbədə hipo və ya hipertoniklik şəklində özünü daha çox göstərən hər ikisinin birləşməsində, səs tellərinin hərəkətliliyindən və tonundan asılıdır. Volkava səs pozulmalarını iki qrupa bölürdü:üzvi və funksional.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [136,43 Kb] (yüklənib: 3)
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]