DOI: 10.36719/AEM/2007-2020/54/144-147
Zəhra Etibar qızı Babayeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

PSİXİ   İNKİŞAFINDA LƏNGİMƏ OLAN UŞAQLARDA
İDRAKİ   PROSESLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Açar sözlər: psixi inkişafda ləngimə, idrak fəaliyyəti, patologiya, korreksiya  sistemi,Hafizə, intellektual inkişaf səviyyəsi, eşitmə-görmə-motorikanın koordinasiyası, qavrayış,idraki sfera, təkrarlamaq, anlamaq, yadda saxlama, ünsiyyət.
Key words: mental retardation, cognitive activity, pathology, correction system, memory, level of intellectual development, auditory-visual-motor coordination, perception, cognitive sphere, repetition, comprehension, memory, communication 
Ключевые слова: задержка в психическом развитии, познавательная деятельность, патология, система коррекции, память, уровень интеллектуального развития, координация слухо-зрительно-моторных навыков, восприятие, восприятие, повторение, понимание, память, общение.

Psixi inkişafın ləngiməsi olan uşaqların psixi proseslərinin və təlim imkanlarının tədqiqi zamanı  idrakında, emosiaonal-iradi sferalarında, davranışlarında və bütövlükdə   şəxsiyyətlərində  bir  sıra   spesefik  xüsusiyyətlər aşkar olunmuşdur. Psixi ləngiməsi olan uşaqlar aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:
=Yüksək zəiflik nəticəsində iş qabiliyyətinin aşağı olması;
=İradə və emosiyaların zəifliyi müşahidə olunur;
=Söz ehtiyyatının az olması;
=İntellektual fəliyyətin aşağı olması;
=Oyun fəaliyyəti natamam formalaşır;
=Hafizənin bütün növlərində inkişafsızlıq müşahidə edilir;
= Özünə nəzarət səviyyəsi aşağı olur;
Məktəb təlimi üçün analiz, sintez, müqayisə, ümumiləşdirmə kimi təfəkkür əməliyyatı formalaşmamış olur (onlar öz fəaliyyətlərini planlaşdıra, məsələdə istiqamətləri tapa bilmirlər).

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [150,38 Kb] (yüklənib: 28)
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]