DOI: 10.36719/AEM/2007-2020/54/153-156
Səfiyyə Aqil qızı Gülmalıyeva
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

NUMİZMATİK ƏŞYALARIN EKSPOZİSİYA HƏLLİ

Açar sözlər: numizmatika, sikkə, nümayiş, ekspozisiya, muzey
Key words: numismatics, coin, exhibition, exposition, museum
Ключевые слова: нумизматика, монета, выставка, экспозиция, музей

Muzey üçün ən vacib amillərdən biri muzey obyektinin və ya kolleksiyasının özünə məxsus orijinal­lığı­dır. Onun ikinci ən önəmli funksiyası isə bu muzey əşyalarının və kolleksiyalarının kütləvi nümayişidir. Yuxarıda sadalananların düzgün həyata keçirilməsi üçün muzey əməkdaşlarının çiyninə böyük elmi yük düşür. İctimaiyyət üçün önəmli olan muzeylər, onların işçilərinin böyük əməyi və səyi nəticəsində toplumun keçmişi ilə çağdaş dönəm arasında ekspozisya və sərgi vasitəsi ilə virtual və sirli rabitə yaradır. Sikkələrin və medalların muzeylərdə təqdim olunması, onların nümayişini təmin etmək baxımından müəyyən prob­lem­lər meydana çıxır və düzgün nümayışi tərtib edilməyən eksponatlar ziyarətçilərin diqqətini bir o qədr də cəlb etmir. Bunun üçündə sikkəşünaslıq materialları stentlərə düzgün və estetik dəyərini əks etdirəcək formada yerləşdirilməsi muzey ziyarətçilərinin diqqətini asandlıqla çəkə bilər.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [145,78 Kb] (yüklənib: 6)
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]