DOI: 10.36719/AEM/2007-2020/54/157-160
Şəms Abdulla qızı İmanzadə
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 

XINALIQ TARİXİ-ETNOQRAFİYA MUZEYİNİN YARANMASININ TARİXİ SƏBƏBLƏRİ

Açar sözlər: Xınalıq, muzey, tarix, etnoqrafiya, eksponat
Key words: Khinalig, museum, history, ethnography, exhibit
Ключевые слова: Хиналыг, музей, история, этнография, экспонат

Dünyanın hər bir xalqı müəyyən mədəniyyətə malikdir. Lakin müxtəlif xalqlarda mədəniyyətin inkişaf dinamikası da müxtəlifdir. Hər bir xalqın mədəniyyət və məişətindəki özünəməxsusluq onun etnik dünyasını təşkil edir. Etnoqrafiya muzeylərinin ən geniş yayılmış növlərindən biri açıq səma altında yaranmış muzeylər qrupudur. Bu tip muzeylərin yaranması azsaylı xalqların uzun illər məskunlaşdıqları coğrafi bölgənin nadir tarixi ərazi statusu alması ilə əlaqəlidir.
Etnoqrafik baxımdan Azərbaycan ən zəngin ərazilərdən biridir. Azərbaycanın aborigen azsaylı xalqları içərisində özünəməxsus etnoqrafik xüsusiyyətləri ilə seçilən xalqlardan biri də xınalıqlılardır. Bu etnos Qafqaz dil ailəsinə daxil olub, Şahdağ ətrafında yerləşmələrinə görə tarixi-etnoqrafik ədəbiyyatda "Şahdağ xalq­ları" adlandırılır (9). Azərbaycanın ən qədim sakinlərindən olan xınalıqlılar yeganə dilə və yaşayış məs­kəninə mənsubdur. Yəni Xınalıq kəndi və xınalıq dili dünyada yanlız Azərbaycanın Quba rayonuna məx­sus­dur.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [152,32 Kb] (yüklənib: 1)
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]