DOI: 10.36719/2663-4619/56/51-54
İradə Fərzəli qızı Rəhmanova
Bakı Dövlət Universiteti
iraderehmanova@mail.ru

POSTMODERNİZM ƏDƏBİ CƏRƏYANI VƏ ONUN
ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA ÖZÜNÜİFADƏSİ
Xülasə

Məqalədə dünya ədəbiyyatında postmodernizm, onun formaları və postmodernizmin Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri kimi geniş yayılmış cərəyandan bəhs olunur. Müstəqillik qazandıqdan sonra Avropa ədəbiyyatından təsirlənən bir çox yazıçı əsərlərini postmodern üslubunda yazmağa başladı. Bu məqalə bu əsərlərin nəzəri təhlilinə həsr edilmişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatında və mədəniyyətində "postmodernizm" anlayışı tənqidçilər və yazıçılar arasında müzakirə mövzusuna çevrilib. Postmodernizm ətrafında müzakirələr bu anlayışın yaranmasından başladı və bu günə qədər davam edir. Azərbaycan postmodernizmin əsas xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu səpkidə yazılmış konkret əsərlər üzərində tədqiqat aparmaq lazımdır.
Açar sözlər: postmodernizm, qloballaşma, bədii ədəbiyyat, ədəbi cərəyan, simvolika  
       
The literary trend “postmodernizm” and its self-expression in modern Azerbayjani literature
Summary

The article deals with such a literary trend as postmodernism and its self-expression in modern Azerbaijani literature. The article contains the review of the different scientists’, philosophers’ and writers’ views related to the postmodernism, forms of its manifestation and its impact on Azerbaijani literature. Many Azerbaijani writers created their works under the influence of European literature in the postmodernist style during the period of independence. Their works are analyzed on the basis of the concrete facts. It is noted that while encompassing a wide variety of approaches, postmodernism is generally defined by an attitude of skepticism, irony, or rejection toward the meta-narratives and ideologies of modernism, often calling into question various assumptions of Enlightenment rationality. 
Consequently, common targets of postmodern critique include universalist notions of objective reality, morality, truth, human nature, reason, language, and social progress.
Keywords:postmodernism, globalization, fiction, literary trend, symbols

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [138,61 Kb] (yüklənib: 6)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com